Til Det kgl. Justis- og politidepartement

Ved kgl. res. av 13. juli 1995 ble det oppnevnt et utvalg for granskning av Liland-saken. Dette utvalget legger med dette frem sin rapport.

Rapporten er enstemmig på alle punkter.

Oslo, den 1. juli 1996

Hans Flock

Janne Kristiansen

Ingrid Lycke

Til forsiden