NOU 1998: 2

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1998

Til innholdsfortegnelse

Forord

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene legger med dette fram sin rapport foran inntektsoppgjørene i 1998.

Rapporten gir oversikter over utviklingen i lønninger og inntekter, priser og konkurranseevne mv. I kapitlet om lønninger er det et avsnitt om utviklingen i lederlønninger. I likhet med tidligere gis det også et anslag for prisutviklingen i inneværende år. Rapporten bygger som vanlig delvis på foreløpige og usikre oppgaver for fjoråret.

Utvalgets medlemmer har deltatt i arbeidet med rapporten. I tillegg har følgende bidratt: Eystein Gjelsvik, Landsorganisasjonen i Norge, Oddbjørn Eidem, Næringslivets Hovedorganisasjon, Pål Boug og Torbjørn Eika, Statistisk sentralbyrå, Kjetil Berner, Liv Sannes og Kyrre Aamdal, Finansdepartementet, Tormod Belgum, Tone Tønnessen og Ola Veblungsnes, Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

Oslo, 20. januar 1998

Svein Longva

Stein Reegård

Leif Forsell

Olav Magnussen

Tore Eriksen

Bernhard Nestaas

Til forsiden