NOU 1998: 2

Om grunnlaget for inntektsoppgjørene 1998

Til innholdsfortegnelse

7 Tabellvedlegg

Tabell  Skattesatser og beløpsgrenser mv. etter 1994-, 1995-, 1996-, 1997- og 1998-regler

  1994-regler1995-regler1996-regler1997-regler1998-regler
a. Trygdeavgift
Lønnsinntekt7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk og fiske7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst7,8 pst
Annen næringsinntekt10,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst10,7 pst
Pensjonsinntekt3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst3,0 pst
b Toppskatt til staten
Sats, 1. trinn9,5 pst9,5 pst9,5 pst9,5 pst9,5 pst
Nedre grense:
1. trinn, klasse 1208 000 kr212 000 kr220 500 kr233 000 kr248 000 kr
1. trinn, klasse 2252 000 kr257 000 kr267 500 kr282 500 kr300 000 kr
Sats, 2. trinn1)13,7 pst13,7 pst13,7 pst13,7 pst13,7 pst
Nedre grense:
1. trinn, klasse 1234 500 kr239 000 kr248 500 kr262 500 kr272 000 kr
2. trinn, klasse 2263 000 kr268 000 kr278 500 kr294 000 kr305 000 kr
Skatter på alminnelig inntekt
c Kommune, fylkes- og fellesskatt
Finnmark og Nord-Troms24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst24,5 pst
Landet ellers28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst28,0 pst
d Maksimale marginale skattesatser
Samlet maksimal marginalskatt på lønn og personinntekt fra næringsvirksomhet i jordbruk, skogbruk og fiske49,5 pst49,5 pst49,5 pst49,5 pst49,5 pst
Samlet maksimal marginalskatt på personinntekt fra annen næringsvirksomhet52,4 pst52,4 pst52,4 pst52,4 pst52,4 pst
Standardfradrag mv.
e Klassefradrag
Klasse 122 600 kr22 600 kr23 300 kr24 100 kr25 000 kr
Klasse 245 200 kr45 200 kr46 600 kr48 200 kr50 000 kr
f Minstefradrag
Sats20,0 pst20,0 pst20,0 pst20,0 pst20,0 pst
Øvre grense28 100 kr28 700 kr29 800 kr31 300 kr32 600 kr
Nedre grense3 400 kr3 500 kr3 600 kr3 700 kr3 700 kr
g Særfradrag for alder17 640 kr17 640 kr17 640 kr17 640 kr12 000 kr
h Særfradrag for uførhet17 640 kr17 640 kr17 640 kr17 640 kr17 640 kr
i Avtrappingssats, skattereduksjonsregelen55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst55,0 pst
j Skattefrie nettoinntekter, pensjonister
Enslige61 600 kr62 800 kr64 700 kr67 000 kr69 700 kr
Ektepar96 100 kr98 000 kr100 900 kr104 400 kr108 500 kr
k AMS
Maksimalt sparebeløp:
Klasse 15 000 kr5 000 kr5 000 kr5 000 kr5 000 kr
Klasse 210 000 kr10 000 kr10 000 kr10 000 kr10 000 kr
Sats15,0 pst15,0 pst15,0 pst15,0 pst15,0 pst
l foreldrefradrag (for barn under 12 år)
Standardbeløp:
Ett barn
Sats43 pst43 pst43 pst43 pstOpphevet
Øvre grense3 700 kr3 800 kr3 900 kr4 000 krOpphevet
To eller flere barn
Sats53 pst53 pst53 pst53 pstOpphevet
Øvre grense4 700 kr4 800 kr4 900 kr5 100 krOpphevet
Legitimert pass og stell av barn:
Ett barn
Sats43 pst43 pst43 pst43 pstOpphevet
Øvre grense18 300 kr18 700 kr19 300 kr20 000 kr20 700 kr
To eller flere barn
Sats53 pst53 pst53 pst53 pstOpphevet
Øvre grense21 900 kr22 400 kr23 100 kr23 900 kr24 700 kr
m Forsørgerfradrag i skatt (pr. barn)
Barn (under 16 år)1 820 kr1 820 kr1 820 kr1 820 kr1 820 kr
Ungdom (mellom 16 og 18 år)2 540 kr2 540 kr2 540 kr2 540 kr2 540 kr
n Generelle satser for barnetrygd (for barn under 16 år)2)
1. barn10 416 kr10 572 kr10 842 kr11 112 kr11 112 kr
2. barn10 920 kr11 088 kr11 358 kr11 628 kr11 628 kr
3. barn12 360 kr12 552 kr12 822 kr13 092 kr13 092 kr
4. barn12 996 kr13 200 kr13 470 kr13 740 kr13 740 kr
5. og følgende barn13 392 kr13 596 kr13 866 kr14 136 kr14 136 kr
o Sum barnetrygd og forsørgerfradrag (til orientering)2)
1. barn12 236 kr12 392 kr12 662 kr12 932 kr12 932 kr
2. barn24 976 kr25 300 kr25 840 kr26 380 kr26 380 kr
3. barn39 156 kr39 672 kr40 482 kr41 292 kr41 292 kr
4. barn53 972 kr54 692 kr55 772 kr56 852 kr56 852 kr
Tillegg pr. barn utover 4 barn15 212 kr15 416 kr15 686 kr15 956 kr15 956 kr
p Ekstra barnetrygd til barn mellom 1-3 år5 040 kr5 112 kr7 692 kr7 884 kr7 884 kr
q Ekstra barnetrygd i Finnmark og Nord-Troms (for barn under 16 år)3 732 kr3 792 kr3 792 kr3 792 kr3 792 kr

Kilde: Finansdepartementet.

Tabell  Utvikling i grunnbeløpet, minstepensjonene for enslige og ektepar og pensjonene til enslige fødte uføre/unge uføre i perioden 1.5.93-1.5.98. Kroner

        Årlig pensjon til enslige fødte uføre/unge uføre1)
  GrunnbeløpetÅrlig minstepensjon for ensligÅrlig minstepensjon for ekteparFødt i årene 1931 til 1942 eller født etter 1942 med pensjon før 1.1.922)Født etter 1942 med pensjon tidligst fra 1.1.923)
1.05.93-31.12.9337 30059 86896 81692 68888 992
1.01.94-30.04.9437 30059 868 101 0884)92 68888 992
1.05.94-31.12.9438 08061 116103 20094 62090 852
1.01.95-30.04.955)38 08061 512103 99294 62090 852
1.05.95-30.04.9639 23063 372107 13697 48893 600
1.05.96-30-04.9741 00066 240111 984101 89297 836
1.05.97-30-04.986)42 50069 360117 456105 672101 412

Kilde: Sosial- og helsedepartementet.

Tabell  Gjennomsnittlig timefortjeneste (eksklusive overtidstillegg og omregnet til 40/37,5 t/uke) for voksne kvinnelige arbeidere i prosent av tilsvarende timefortjeneste for menn i tidsrommet 1980-97.

Kvinne­andel i ­prosent1)   Lønns­nivå kr/t                        
1980199619962)Bransje198019831985198719901992199319941995199619973)
1617107.54Industrien i alt84.086.486.487.189.790.390.590.590.490.690.5
283198.35Kjøttindustri87.989.989.690.191.091.592.191.492.092.492.8
444293.15Fiskeindustri93.793.291.793.996.194.793.792.893.193.793.9
6154106.95Sjokolade,sukkerv.ind91.191.392.592.695.295.495.795.896.396.996.1
2931103.71Bakeri og konditori80.784.883.684.883.788.990.589.390.290.390.0
686292.41Tekstil og bekledning89.791.689.688.891.092.192.592.692.292.292.4
878388.66Konfeksjonsfabrikker88.091.886.886.285.193.494.494.896.095.495.9
71796.37Treindustri91.893.996.894.998.7100.0100.7101.5100.8100.1100.6
1211107.81Treforedling-papirv.ind89.092.492.492.993.093.593.193.192.491.591.9
1722134.31Grafisk industri82.382.482.081.085.986.587.287.587.588.388.3
2120103.05Kjemisk industri ialt88.391.191.691.992.491.892.993.093.092.992.6
48117.49Elektrokjemisk ind.94.697.198.396.597.399.399.9100.3100.1100.799.5
88106.46Mekaniske verksteder89.491.292.191.692.992.392.192.692.092.992.5
756686.24Vaskerier og renserier89.393.292.193.194.695.094.596.096.696.997.5

Kilde: NHOs kvartalsstatistikk for arbeidere

Tabell  Markedsandeler for importkonkurrerende varer. Volumandeler 1)

  19881989199019911992199319941995199619972)
Nærings- og nytelsesmidler90.589.989.989.889.989.089.188.988.487.4
Treforedling67.168.568.567.665.162.961.260.956.154.4
Kjemiske råvarer45.343.143.845.542.741.437.641.137.735.4
Raffinerte oljeprodukter45.946.946.846.646.850.448.341.146.143.1
Metaller21.419.414.716.614.916.415.319.811.07.0
Tekstil- og bekledningsvarer21.920.820.519.920.120.618.918.018.317.4
Trevarer82.084.283.882.980.777.675.176.174.973.4
Kjemiske og mineralske produkter52.851.348.045.045.244.543.441.939.936.5
Grafiske produkter90.490.590.789.489.390.290.290.089.188.0
Bergverksprodukter61.564.358.560.759.058.561.061.162.462.1
Andre verkstedprodukter40.941.539.937.936.737.536.135.133.130.1
Varene ovenfor i alt60.260.558.457.356.756.855.154.252.149.9
Skip og oljeplattformer38.232.245.942.648.648.859.762.164.761.0
Varene ovenfor i alt58.457.757.556.256.256.255.454.652.850.4

Kilde: Statistisk sentralbyrå

Tabell  Lønnskostnader per time hos våre viktigste handelspartnere1) . Pst.vis endring fra året før

  Endring i lønnskostnader per time i nasjonal valutaValutakursutviklingen overfor norske kronerLønnskostnader per time i norske kroner
  1989199019911992199319941995199619971989199019911992199319941995199619971989199019911992199319941995199619972)
Belgia5,25,66,35,05,03,23,12,11,9-1,26,91,31,86,22,91,8-3,0-5,24,012,97,76,811,56,24,9-0,9-3,4
Canada3,75,66,43,00,12,01,84,41,710,0-8,05,5-9,16,9-6,0-10,72,67,914,1-2,912,2-6,47,0-4,1-9,17,19,7
Danmark5,66,33,93,82,43,43,93,54,1-2,47,10,31,56,31,41,9-1,5-3,93,013,84,25,48,94,95,92,00,1
Finland10,211,45,73,84,94,58,11,93,33,41,7-2,0-13,4-10,69,07,2-3,1-3,113,913,23,6-10,1-6,213,915,8-1,20,1
Frankrike5,35,44,93,83,72,51,42,12,9-1,16,20,02,16,71,5-0,2-0,6-4,04,211,94,96,010,64,11,21,5-1,2
Italia9,88,79,87,54,71,75,94,54,60,53,80,1-3,4-10,6-3,1-11,07,6-0,810,312,89,93,8-6,4-1,5-5,812,43,8
Nederland0,92,74,85,23,83,12,61,92,5-1,35,50,91,98,11,61,8-3,0-5,4-0,48,45,87,112,24,84,4-1,1-3,0
Storbrit.6,511,011,67,36,73,10,83,84,7-2,5-1,52,7-4,3-2,61,3-7,40,815,03,99,314,62,73,94,4-6,74,620,4
Sverige11,69,16,85,5-0,94,15,16,55,10,7-1,31,4-0,3-14,70,2-2,78,3-3,812,47,68,35,2-15,44,32,215,41,1
Sveits3,74,67,5-0,6-0,53,31,53,60,5-5,36,80,3-2,28,67,63,8-2,5-6,8-1,811,87,8-2,88,111,15,31,0-6,3
V-Tyskland4,87,26,35,26,15,74,85,02,4-1,05,40,91,87,81,41,7-2,9-5,03,713,07,37,014,47,26,51,9-2,7
Østerrike5,35,46,66,85,44,2-0,22,42,4-1,15,50,91,77,81,41,6-2,9-5,04,111,17,68,613,65,71,4-0,6-2,7
Japan6,27,85,84,34,52,13,11,52,3-1,5-13,611,31,830,57,8-1,9-12,2-1,54,6-6,917,76,136,510,01,1-10,90,8
USA3,24,85,24,52,52,73,52,83,36,0-9,33,6-4,214,2-0,6-10,21,99,59,4-5,09,00,117,02,1-7,04,813,2
Spania9,310,010,911,78,52,41,24,84,54,25,31,6-2,6-8,0-5,8-3,50,3-5,313,915,812,78,8-0,2-3,6-2,45,2-1,0
Irland4,04,55,64,65,81,82,32,93,0-1,45,71,70,4-1,61,5-3,71,73,82,610,57,45,04,13,3-1,54,66,9
Hellas20,619,316,713,710,513,113,211,59,0-7,6-7,1-9,9-8,5-5,0-6,0-5,9-1,9-3,511,410,95,24,14,96,36,59,45,2
Portugal13,416,116,411,67,45,25,14,54,3-3,10,02,32,5-4,0-3,7-0,7-0,9-3,69,916,119,114,43,11,34,43,50,5
Norges handelspartnere6,97,66,25,63,34,03,64,03,6-0,20,71,8-1,02,10,8-2,20,0-0,56,78,38,24,65,44,91,34,03,0
Norge4,46,46,52,21,52,85,04,5
Relative lønnskostnader per time i felles valuta-2,2-1,8-1,5-2,3-3,7-2,03,60,4

Kilde: OECD, IMF, Statistisk sentralbyrå og Finansdepartementet

Til forsiden