NOU 2000: 20

Et nytt forsvar

Til innholdsfortegnelse

Til Forsvarsdepartementet

Forsvarspolitisk utvalg som ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 16. juli 1999, avgir med dette sin innstilling. Utvalgets medlemmer står samlet bak innstillingen bortsett fra de særuttalelser som er tatt inn i vedlegg 1.

Oslo, 29. juni 2000

Odd G. Andreassen Leder

Elisabeth Aspaker Nestleder

Tron Erik Hovind

Svein Erik Lysgaard

Anders Mjelde

Ann-Kristin Olsen

Bård Vegar Solhjell

Malin Stensønes

Hjalmar Inge Sunde

Rolf Tamnes

Espen Skjelland, hovedsekretær

Gunnar Heløe, militær sekretær

Espen Stenersen, sivil sekretær

Atle Tangen, sivil sekretær

Helene Leirud, kontorleder

Til forsiden