NOU 2004: 12

Bedre skatteoppkreving

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Finansdepartementet oppnevnte 26. mai 2003 et utvalg som skulle foreslå tiltak for å forbedre skatteoppkreverfunksjonen.

Skatteoppkreverutvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo, 12. mai 2004

Nils-Henrik Mørch von der Fehr leder

Sandra Riise

Lars Detlie

Anne Lise Fimreite

Bente Fylken

Jan Magnus

Bjørn Røse

Hans Peter Lødrup (sekretariatsleder) Hege Høgalmen Inger-Lise Abrahamsen

Til forsiden