Forsiden

NOU 2007: 4

Ny uførestønad og ny alderspensjon til uføre

Til innholdsfortegnelse

Til Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Uførepensjonsutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon av 5. august 2005. Utvalget legger med dette fram sin innstilling.

Oslo 16. mai 2007

Oluf Arntzen

Erling Berg

Dagfinn Bjørgen

Anette Fosse

Astrid N. Heiberg

Gudrun Holgersen

Arnt Holte

Olav Magnussen

Liv Overaae

Stein Reegård

Alf Erling Risa

Knut Røed

Merethe Storødegård

Ann Viljugrein

Roar Bergan

Grethe Hammarqvist

Hanne Haugen

Ingrid Kobbenes

Nina Lysø

Lars Wahl

Til dokumentets forside