NOU 2011: 3

Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal og regionaldepartementet

Regjeringen oppnevnte 22. januar 2010 et utvalg for å fremme konkrete forslag til tiltak for å sikre at kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser blir spredt i hele landet. Utvalget ble også bedt om å foreslå tiltak for å sikre rekruttering til kompetansearbeidsplasser i distriktene. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo 9. mars 2011

Karen Helene Ulltveit-Moe

Leder

Lillian Hatling

Torbjørn Hægeland

Kjell Gunnar Salvanes

Jan Per Styve

Roar Tobro

Robert Hval Straumann

Camilla Bretteville Froyn

Silje Ones

Lasse Sigbjørn Stambøl

Jo Egil Aalerud

Til dokumentets forside