NOU 2011: 3

Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet

Til innholdsfortegnelse

Til Kommunal og regionaldepartementet

Regjeringen oppnevnte 22. januar 2010 et utvalg for å fremme konkrete forslag til tiltak for å sikre at kompetansearbeidsplasser og nye statlige arbeidsplasser blir spredt i hele landet. Utvalget ble også bedt om å foreslå tiltak for å sikre rekruttering til kompetansearbeidsplasser i distriktene. Utvalget avgir med dette sin innstilling.

Oslo 9. mars 2011

Karen Helene Ulltveit-Moe

Leder

Lillian Hatling

Torbjørn Hægeland

Kjell Gunnar Salvanes

Jan Per Styve

Roar Tobro

Robert Hval Straumann

Camilla Bretteville Froyn

Silje Ones

Lasse Sigbjørn Stambøl

Jo Egil Aalerud

Til forsiden