NOU 2011: 3

Kompetansearbeidsplasser – drivkraft for vekst i hele landet

Til innholdsfortegnelse

2 Figurvedlegg

Figur 2.1 Arbeidsplasser innenfor 30 minutters kjøreavstand med bil

Figur 2.1 Arbeidsplasser innenfor 30 minutters kjøreavstand med bil

Figur 2.2 Reisetid til nærmeste regionsenter med minst 1000 innbyggere i søndre del av Norge

Figur 2.2 Reisetid til nærmeste regionsenter med minst 1000 innbyggere i søndre del av Norge

Figur 2.3 Reisetid til nærmeste regionsenter med minst 1000 innbyggere i midtre del av Norge

Figur 2.3 Reisetid til nærmeste regionsenter med minst 1000 innbyggere i midtre del av Norge

Figur 2.4 Reisetid til nærmeste regionsenter med minst 1000 innbyggere i nordre del av Norge

Figur 2.4 Reisetid til nærmeste regionsenter med minst 1000 innbyggere i nordre del av Norge

Figur 2.5 Studenter i høyere utdanning i Norden 2007

Figur 2.5 Studenter i høyere utdanning i Norden 2007

Til dokumentets forside