NOU 2013: 5

Når det virkelig gjelder…— Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Utvalget som skulle gjennomgå organisering av Sivilforsvaret, Heimevernet og Politireserven ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 7. september 2012. Utvalget avgir med dette sin utredning.

Oslo 5. april 2013

Ann-Kristin Olsen

Leder

Ann Christin Olsen-Haines

Morten Haga Lunde

Heidi Kløkstad

Jon Halvorsen

Alfred Bjørlo

Geir Ellingsen

Sekretariatsleder

Ove Staurset

Svend Robert Berthelsen

Til forsiden