NOU 2013: 5

Når det virkelig gjelder…— Effektiv organisering av statlige forsterkningsressurser

Til innholdsfortegnelse

4 Oversikt over godtgjørelser og tillegg under HV-tjeneste

Tabell 4.1 

Dagsats HV-Befal

Ltr

Omf. tillegg

1 dag

Dagsats K/M

1 dag

Sersjant/Kvartermester

25

200

1145,-

Tjenestetillegg

161,-

Fenrik

28

200

1188,80

Ledendetillegg (korporalstillegg)

20,40

Løytnant

31

300

1231,10

Kompensasjonstillegg*

450,-

Kaptein/Kapteinløytnant

35

400

1290,30

Forsørgertillegg ektefelle/samboer

144,30

Major/Orlogskaptein

49

500

1576,90

Forsørgertillegg 1. barn

164,10

Administrativ forpleining

60,00

Forsørgertillegg øvrige barn

67,60

Kurstillegg (B-41*10)

1261,50

* Kompensasjonstillegg: Krever skriftlig dokumentasjon fra arbeidsgiver på at du ikke mottar lønn.

Tabell 4.2 

Dagsats hv-befal og k/m

§ 13-oppdrag

Operativt tillegg

1240,-

Innsatsstyrke-tillegg

868,-

  • Mer enn 50 % (mer enn 20 t/ u): Fullt kompensasjonstillegg

  • 50 % - 20 % stilling (20 – 8 t/ u): Halvt kompensasjonstillegg

  • Mindre enn 20 % stilling (mindre enn 8 t/ u): Kompensasjonstillegg tilstås ikke.

Til forsiden