NOU 2019: 18

Skattlegging av havbruksvirksomhet

Til innholdsfortegnelse

Til Finansdepartementet

Ved kongelig resolusjon 7. september 2018 ble det oppnevnt et utvalg til å vurdere beskatningen av havbruk. Utvalget legger med dette frem sin utredning.

Oslo 4. november 2019

Karen Helene Ulltveit-Moe (leder)

Gudrun Bugge Andvord

Claire Winifred Armstrong

Vidar Christiansen

Grethe Fossli

Ole Laurits Haugen

Helge Moen

Amund Noss

Linda Nøstbakken

Thomas Klev (sekretariatsleder)

Caroline Knem Christie

Oddbjørn Müller Grønvik

Amanda Haugland

Stine Marie Riis Håkonsen

Torgeir Johnsen

Kjersti Vartdal

Jørgen Winsnes

Til forsiden