NOU 2019: 4

Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool

Til innholdsfortegnelse

Til Justis- og beredskapsdepartementet

Naturskadeforsikringsutvalget ble oppnevnt 17. november 2017 for å evaluere deler av naturskadeforsikringsordningen. Utvalget legger med dette frem sin utredning. Det har ikke lykkes utvalget å komme frem til en enstemmig innstilling. Hege Hodnesdal har en omfattende og prinsipiell dissens; den er i sin helhet tatt inn i utredningens kapittel 15. Kristin Diserud Mildal har et annet syn når det gjelder overgangen til ny ordning, se utredningens punkt 7.4.2.5.

Oslo, 6. februar 2019

Hans Jacob Bull (leder)

Hege Hodnesdal

Geir David Johannessen

Olav Johansen

Marit Lunde

Kristin Diserud Mildal

Hilde Ellingsen

Andreas Marienborg

Til forsiden