NOU 2019: 4

Organisering av norsk naturskadeforsikring — Om Norsk Naturskadepool

Til innholdsfortegnelse

4 Beregninger bak figurene 9.1 og 9.2

Tabell 4.1 Beregning bak figur 9.1

Resultat

200

-300

300

100

-300

-200

20

200

-150

30

Selskap

Markedsandel

Naturskadekapital

Andel kapital brukt

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Gjensidige Forsikring ASA

24,32 %

2 333

2 333

2 260

2 260

2 260

2 187

2 138

2 138

2 138

2 102

2 102

10 %

If Skadeforsikring NUF

19,62 %

2 992

2 992

2 933

2 933

2 933

2 874

2 835

2 835

2 835

2 806

2 806

6 %

SpareBank 1 Skadeforsikring AS

10,12 %

866

866

836

836

836

805

785

785

785

770

770

11 %

Tryg Forsikring

10,84 %

1 355

1 355

1 322

1 322

1 322

1 290

1 268

1 268

1 268

1 252

1 252

8 %

KLP Skadeforsikring AS

4,88 %

164

164

149

149

149

135

125

125

125

118

118

28 %

Protector Forsikring ASA

3,36 %

23

23

13

13

13

3

-

-

-

-

-

100 %

Eika Forsikring AS

3,19 %

84

84

74

74

74

65

59

59

59

54

54

36 %

Frende Skadeforsikring AS

2,74 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DNB Skadeforsikring AS

2,59 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Codan Forsikring NUF

2,38 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Storebrand Skadeforsikring AS

1,48 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

1,39 %

91

91

87

87

87

83

80

80

80

78

78

14 %

W.R. Berkley Insurance Nordic NUF

1,07 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Landbruksforsikring AS

0,82 %

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %

KNIF Trygghet Forsikring AS

0,81 %

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %

Oslo Forsikring A/S

0,69 %

47

47

45

45

45

43

41

41

41

40

40

14 %

AIG Europe Ltd (ex Chartis)

0,62 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

Zurich Insurance plc

0,58 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

Insr Insurance Group ASA (Vardia)

1,82 %

28

28

23

23

23

17

13

13

13

11

11

62 %

Amtrust Prop, Consort 9216 v/Tide

0,45 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

Gjensidige forsikring Nordmøre og Romsdal

0,44 %

50

50

49

49

49

47

46

46

46

46

46

8 %

Industriforsikring a.s.

0,41 %

107

107

106

106

106

105

104

104

104

103

103

4 %

Indre Østfold & Andebu Gjensidige

0,39 %

36

36

35

35

35

34

33

33

33

32

32

10 %

Statnett Forsikring AS

0,36 %

23

23

22

22

22

21

20

20

20

20

20

15 %

Statoil Forsikring AS

0,32 %

22

22

21

21

21

20

19

19

19

19

19

14 %

FM Insurance Company Limited

0,32 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

Gjensidige Hallingdal

0,29 %

29

29

28

28

28

27

27

27

27

26

26

10 %

Ly Forsikring AS

0,24 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

Telenor Forsikring AS

0,23 %

18

18

17

17

17

17

16

16

16

16

16

12 %

Statkraft Forsikring AS

0,21 %

17

17

16

16

16

16

15

15

15

15

15

12 %

Valdres Gjensidige Brannkasse

0,20 %

20

20

19

19

19

19

18

18

18

18

18

9 %

Gjensidige Stjørdal Brannkasse

0,19 %

23

23

22

22

22

22

21

21

21

21

21

8 %

Hadeland Gjensidige Brannkasse

0,19 %

22

22

21

21

21

21

20

20

20

20

20

8 %

Møretrygd Gjensidig Forsikring

0,17 %

7

7

6

6

6

6

6

6

6

5

5

24 %

Svenska Kommun Försäkrings AB

0,17 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

Gjensidige Orkla forsikring

0,15 %

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

17

8 %

XL Insurance Company Ltd.

0,14 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

Hiscox Syndicaate 33 v/Tide Forsikring AS

0,14 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0 %

Troll forsikring AS

0,14 %

1

1

0,6

0,6

0,6

0,2

-

-

-

-

-

100 %

Naturskadekapital i selskapene

8 378

8 378

8 124

8 124

8 124

7 872

7 709

7 709

7 709

7 588

7 588

9 %

Poolens kapital (5 % årlig avkastning)

-

200

164

472

596

577

570

618

849

862

1 035

Tabell 4.2 Beregning bak figur 9.2

Resultat

400

-900

300

500

-700

-10

400

20

-600

590

Selskap

Markedsandel

Naturskadekapital

Andel kapital brukt

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Gjensidige Forsikring ASA

24,32 %

2 333

2 333

2 114

2 114

2 114

1 944

1 941

1 941

1 941

1 795

1 795

23 %

If Skadeforsikring NUF

19,62 %

2 992

2 992

2 815

2 815

2 815

2 678

2 676

2 676

2 676

2 558

2 558

14 %

SpareBank 1 Skadeforsikring AS

10,12 %

866

866

775

775

775

704

703

703

703

642

642

26 %

Tryg Forsikring

10,84 %

1 355

1 355

1 257

1 257

1 257

1 181

1 180

1 180

1 180

1 115

1 115

18 %

KLP Skadeforsikring AS

4,88 %

164

164

120

120

120

86

85

85

85

56

56

66 %

Protector Forsikring ASA

3,36 %

23

23

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %

Eika Forsikring AS

3,19 %

84

84

55

55

55

33

33

33

33

14

14

84 %

Frende Skadeforsikring AS

2,74 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

DNB Skadeforsikring AS

2,59 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Codan Forsikring NUF

2,38 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Storebrand Skadeforsikring AS

1,48 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

1,39 %

91

91

79

79

79

69

69

69

69

60

60

34 %

W.R. Berkley Insurance Nordic NUF

1,07 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Landbruksforsikring AS

0,82 %

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %

KNIF Trygghet Forsikring AS

0,81 %

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %

Oslo Forsikring A/S

0,69 %

47

47

41

41

41

36

36

36

36

32

32

32 %

AIG Europe Ltd (ex Chartis)

0,62 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Zurich Insurance plc

0,58 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Insr Insurance Group ASA (Vardia)

1,82 %

28

28

12

12

12

-

-

-

-

-

-

100 %

Amtrust Prop, Consort 9216 v/Tide

0,45 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gjensidige forsikring Nordmøre og Romsdal

0,44 %

50

50

46

46

46

43

43

43

43

40

40

19 %

Industriforsikring a.s.

0,41 %

107

107

103

103

103

100

100

100

100

98

98

9 %

Indre Østfold & Andebu Gjensidige

0,39 %

36

36

33

33

33

30

30

30

30

27

27

24 %

Statnett Forsikring AS

0,36 %

23

23

20

20

20

17

17

17

17

15

15

34 %

Statoil Forsikring AS

0,32 %

22

22

19

19

19

17

17

17

17

15

15

32 %

FM Insurance Company Limited

0,32 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gjensidige Hallingdal

0,29 %

29

29

26

26

26

24

24

24

24

23

23

22 %

Ly Forsikring AS

0,24 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Telenor Forsikring AS

0,23 %

18

18

16

16

16

14

14

14

14

13

13

28 %

Statkraft Forsikring AS

0,21 %

17

17

15

15

15

14

14

14

14

12

12

28 %

Valdres Gjensidige Brannkasse

0,20 %

20

20

18

18

18

17

17

17

17

16

16

22 %

Gjensidige Stjørdal Brannkasse

0,19 %

23

23

21

21

21

20

20

20

20

19

19

18 %

Hadeland Gjensidige Brannkasse

0,19 %

22

22

20

20

20

19

19

19

19

18

18

19 %

Møretrygd Gjensidig Forsikring

0,17 %

7

7

5

5

5

4

4

4

4

3

3

55 %

Svenska Kommun Försäkrings AB

0,17 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Gjensidige Orkla forsikring

0,15 %

18

18

17

17

17

16

16

16

16

15

15

19 %

XL Insurance Company Ltd.

0,14 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Hiscox Syndicaate 33 v/Tide Forsikring AS

0,14 %

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Troll forsikring AS

0,14 %

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

100 %

Naturskadekapital i selskapene

8 378

8 378

7 628

7 628

7 628

7 066

7 058

7 058

7 058

6 587

6 587

21 %

Poolens kapital (5 % årlig avkastning)

-

400

270

583

1 113

1 030

1 079

1 533

1 630

1 583

2 252

Til forsiden