Ot.prp. nr. 76 (2008-2009)

Om lov om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven)

Til innholdsfortegnelse

1 Lovspeil

A. Fra forslaget til ny merverdiavgiftslov til gjeldende bestemmelser

LovforslagetGjeldende bestemmelser

Dersom ikke annet er angitt, gjelder paragrafhenvisningen merverdiavgiftsloven 1969. For øvrig er bestemmelsene videreføring av forskriftsbestemmelser, forvaltningspraksis og ulovfestet rett. Betegnelsen «ulovfestet rett» er brukt når det er vedtak truffet med hjemmel i merverdiavgiftsloven § 70 som lovfestes. Det framgår av lovspeilet når forslaget bare innebærer en presisering av gjeldende rett og når det innføres helt nye bestemmelser.

Kapittel 1
§ 1-1 (1) 1. pkt.ny
§ 1-1 (1) 2. pkt.deler av § 1
§ 1-1 (2)deler av § 1, Grunnloven § 75 bokstav a
§ 1-2ny
§ 1-3 (1) bokst. a§ 3
§ 1-3 (1) bokst. b§ 2 (1)
§ 1-3 (1) bokst. c§ 2 (2)
§ 1-3 (1) bokst. dny
§ 1-3 (1) bokst. e§ 4 (1)
§ 1-3 (1) bokst. f§ 4 (2)
§ 1-3 (1) bokst. gny
§ 1-3 (1) bokst. hny
§ 1-3 (1) bokst. iforskrift nr. 121 § 1 (1) 3. pkt.
§ 1-3 (1) bokst. jny, jf. § 11
§ 1-3 (1) bokst. kforskrift nr. 27 § 4 (2)
§ 1-3 (2) bokst. a§ 14 (6)
§ 1-3 (2) bokst. b§ 20 c
§ 1-3 (2) bokst. cny
§ 1-3 (2) bokst. d§ 16 (2) bokst. a og § 17 (2)
Kapittel 2
§ 2-1 (1)§ 28 (1) 1. og 2. pkt. og § 11 (1)
§ 2-1 (2)forskrift nr. 121 § 2 (3) 2. pkt.
§ 2-1 (3)§ 28 (2) og § 10 (1) 2. pkt.
§ 2-1 (4)ny, jf. § 10 (1) 2. pkt.
§ 2-1 (5) 1. pkt.forskrift nr. 71 § 1 (1)
§ 2-1 (5) 2. pkt.forskrift nr. 71 § 1 (2)
§ 2-1 (6)§ 45
§ 2-2 (1)§ 12 (1)
§ 2-2 (2)§ 12 (2)
§ 2-2 (3)§ 12 (3)
§ 2-3 (1)forskrift nr. 117 § 1
§ 2-3 (2)forskrift nr. 59 § 1
§ 2-3 (3)forskrift nr. 41 § 1
§ 2-3 (4)forskrift nr. 116 § 1
§ 2-3 (5)§ 28 a og § 45
§ 2-4 (1)§ 28 (1) 4. pkt. og forvaltningspraksis
§ 2-4 (2)§ 28 (5)
§ 2-5ny, § 40 (5)
Kapittel 3
§ 3-1 (1)§ 13
§ 3-1 (2)§ 10 (1) 3. pkt.
§ 3-1 (3)§ 5 b (3)
§ 3-2 (1) innledningsvis§ 5 b (1) nr.1 1. og 3. pkt.
§ 3-2 (1) bokst. aforskrift nr. 119 § 2 nr. 1
§ 3-2 (1) bokst. b§ 5 b (1) nr. 1 2. pkt., forskrift nr. 119 § 2 nr. 1
§ 3-2 (1) bokst. c§ 5 b (1) nr. 1 1. pkt.
§ 3-2 (1) bokst. dforskrift nr. 119 § 2 nr. 3
§ 3-2 (1) bokst. eforskrift nr. 119 § 2 nr. 6
§ 3-2 (2)§ 5 b (2) 1 pkt., forskrift nr. 119 § 3 bokst. a
§ 3-2 (3)§ 5 b (2) 2. og 3. pkt.
§ 3-2 (4) bokst. a§ 5 b (2) 4. pkt.
§ 3-2 (4) bokst. b§ 5 b (2) 5. pkt.
§ 3-2 (4) bokst. c§ 5 b (2) 6. pkt.
§ 3-2 (5)§ 5 (1) nr. 1 bokst. b
§ 3-2 (6)§ 5 b (1) nr. 1 1. og 3. pkt.
§ 3-3 (1)§ 5 b (1) nr. 1 1. og 3. pkt.,
forskrift nr. 119 § 2 nr. 4 og 5
§ 3-3 (2)se § 3-2 (2), (3) og (4)
§ 3-4 (1) innledningsvis§ 5 b (1) nr. 2 1. og 2. pkt.
§ 3-4 (1) bokst. a§ 5 b (1) nr. 2 1. pkt., forskrift nr. 118
§ 2 nr. 1 og 2 og forvaltningspraksis
§ 3-4 (1) bokst. b§ 5 b (1) nr. 2 1. pkt., forskrift nr. 118
§ 2 nr. 3 del av 1. pkt., samt 2. pkt.
§ 3-4 (1) bokst. cforskrift nr. 118 § 2 nr. 3 del av 1. pkt.
§ 3-4 (2)§ 5 b (2) 1. pkt., forskrift nr. 118 § 3
§ 3-4 (3)§ 5 b (2) 2. pkt.
§ 3-4 (4)§ 5 b (1) nr. 15
§ 3-5 (1)§ 5 b (1) nr. 3
§ 3-5 (2)§ 5 b (2) 1. pkt.
§ 3-5 (3)§ 5 b (2) 2. pkt.
§ 3-5 (4)§ 5 b (1) nr. 13
§ 3-6 innledningsvis§ 5 b (1) nr. 4 og forvaltningspraksis
§ 3-6 bokst. a§ 5 b (1) nr. 4 bokst. a
§ 3-6 bokst. b§ 5 b (1) nr. 4 bokst. b
§ 3-6 bokst. c§ 5 b (1) nr. 4 bokst. c
§ 3-6 bokst. d§ 5 b (1) nr. 4 bokst. d
§ 3-6 bokst. e§ 5 b (1) nr. 4 bokst. e
§ 3-6 bokst. f§ 5 b (1) nr. 4 bokst. f
§ 3-6 bokst. gforvaltningspraksis
§ 3-7 (1) 1. pkt.§ 5 b (1) nr. 5
§ 3-7 (1) 2. pkt.§ 5 (1) nr. 1 bokst. c
§ 3-7 (2)§ 5 b (1) nr. 14
§ 3-7 (3)§ 5 b (1) nr. 11
§ 3-7 (4)§ 5 (1) nr. 1 bokst. a
§ 3-7 (5)ulovfestet rett
§ 3-7 (6)ulovfestet rett
§ 3-8 (1)§ 5 b (1) nr. 5
§ 3-8 (2)§ 5 b (1) nr. 12
§ 3-9 (1)§ 5 b (1) nr. 7
§ 3-9 (2)ulovfestet rett
§ 3-9 (3)ulovfestet rett
§ 3-10§ 11 (3)
§ 3-11 (1)§ 5 a (1)
§ 3-11 (2) bokst. a§ 5 a (2) nr. 2, § 5 a (3)
§ 3-11 (2) bokst. b§ 5 a (2) nr. 3
§ 3-11 (2) bokst. c§ 5 a (2) nr. 1
§ 3-11 (2) bokst. d§ 5 a (2) nr. 4
§ 3-11 (2) bokst. e§ 5 a (2) nr. 5
§ 3-11 (2) bokst. f§ 5 a (2) nr. 6
§ 3-11 (2) bokst. g§ 5 a (2) nr. 7
§ 3-11 (2) bokst. h§ 5 a (2) nr. 7
§ 3-11 (2) bokst. i§ 5 a (2) nr. 8 og 9
§ 3-11 (2) bokst. j§ 5 a (2) nr. 10
§ 3-11 (2) bokst. k§ 28 a (2)
§ 3-11 (3)§ 5 a (4)
§ 3-12 (1) bokst. a§ 5 (1) nr. 1 bokst. d 1. pkt.
§ 3-12 (1) bokst. b§ 5 (1) nr. 1 bokst. d 2. pkt.
§ 3-12 (1) bokst. culovfestet rett
§ 3-12 (1) bokst. d§ 5 (1) nr. 1 bokst. e
§ 3-12 (1) bokst. eforvaltningspraksis
§ 3-12 (2)§ 5 (1) nr. 1 bokst. d 3. pkt.
§ 3-12 (3)ulovfestet rett
§ 3-12 (4)§ 5 (1) nr. 1 bokst. g
§ 3-12 (5) 1. pkt.§ 5 (2) og § 45
§ 3-12 (5) 2. pkt.§ 5 (1) nr. 2 bokst. g 5. pkt.
§ 3-13 (1)§ 5 (1) nr. 1 bokst. f
§ 3-13 (2)§ 5 (1) nr. 1 bokst. g
§ 3-13 (3) 1. pkt.§ 5 (2) og § 45
§ 3-13 (3) 2. pkt.§ 5 (2)
§ 3-13 (3) 3. pkt.§ 5 (1) bokst. g 5. pkt.
§ 3-14§ 5 b (1) nr. 6
§ 3-15§ 5 b (1) nr. 8
§ 3-16§ 5 (1) nr. 1 bokst. h
§ 3-17ulovfestet rett
§ 3-18§ 5 (1) nr. 2
§ 3-19§ 16 (1) nr. 5
§ 3-21 (1)§ 14 (1)
§ 3-21 (2)§ 14 (2) 1. og 2. pkt.
§ 3-22 (1)§ 14 (3) 1. pkt.
§ 3-22 (2)§ 14 (3) 2. pkt.
§ 3-23§ 14 (4) nr. 1-3 og nr. 4 1. pkt.
§ 3-24 1. pkt.§ 14 (5) 1. pkt. og forskrift nr. 68 § 1
§ 3-24 2. pkt.§ 14 (5) 1. pkt. og forskrift nr. 69
§ 2 (1)
§ 3-25§ 14 (5) 2. pkt.
§ 3-26§ 10 (4)
§ 3-27forvaltningspraksis
§ 3-28§ 11 (2) 2. pkt.
§ 3-29§ 62 (1) 1. pkt.
§ 3-30 (1) 1. pkt.forskrift nr. 121 § 1 (1) 1. pkt. første del og 2. pkt
§ 3-30 (1) 2. pkt.ny
§ 3-30 (2)forskrift nr. 121 § 1 (1) 1. pkt. og
§ 1 (2) 1. pkt. siste del
§ 3-30 (3)forskrift nr. 121 § 1 (2) 2. pkt.
§ 3-30 (4)forskrift nr. 121 § 1 (3)
§ 3-30 (5)forskrift nr. 121 § 1 (4)
Kapittel 4
§ 4-1 (1)§ 18 (1)
§ 4-1 (2)forvaltningspraksis
§ 4-2 (1)§ 18 (2) nr. 1- 4
§ 4-2 (2)forskrift nr. 2 § 7 og forvaltningspraksis
§ 4-2 (3)ny
§ 4-3 (1)§ 19 (1)
§ 4-3 (2) 1. pkt.ny
§ 4-3 (2) 2. pkt.§ 19 (3)
§ 4-4 (1)§ 19 (2)
§ 4-4 (2)§ 19 (3)
§ 4-5 (1) 1. pkt.§ 20 b (1) 1. og 2. pkt.
§ 4-5 (1) 2. pkt.§ 20 a (3)
§ 4-5 (2)§ 20 b (2) 1., 2. og 4. pkt
§ 4-5 (3)§ 20 b (3)
§ 4-6§ 20 b (6) og forskrift nr. 109 § 11
§ 4-7 (1)forskrift nr. 1 § 13 (1)
§ 4-7 (2)forvaltningspraksis
§ 4-7 (3)ny
§ 4-8 (1)forskrift nr. 56 § 11 og forskrift nr. 64
§ 9
§ 4-8 (2)forskrift nr. 56 § 12 og forskrift nr. 64
§ 10
§ 4-8 (3)§ 45
§ 4-9 (1)§ 19 (1) 3. pkt. siste del
§ 4-9 (2)§ 19 (3)
§ 4-10forvaltningspraksis
§ 4-11 (1) 1. pkt.§ 62 (1) 2. pkt.
§ 4-11 (1) 2. pkt.§ 62 (4), jf. forskrift nr. 12 § 2
§ 4-11 (2)§ 62 (2) og forskrift nr. 12 § 3 a (3)
§ 4-11 (3)ulovfestet rett
§ 4-11 (4) 1. pkt.§ 62 (3), jf. forskrift nr. 12 § 1 2. pkt.
§ 4-11 (4) 2. pkt.deler av forskrift nr. 12 § 4 (1)
§ 4-12forskrift nr. 121 § 3
Kapittel 5
§ 5-1ny, jf. merverdiavgiftsvedtaket
§ 5-2merverdiavgiftsvedtaket §§ 2 og 4,
forskrift nr. 120 deler av §§ 2, 3, 7 og 8
§ 5-3merverdiavgiftsvedtaket § 3 bokst. b og f
§ 5-4 (1) 1. pkt.merverdiavgiftsvedtaket § 3 bokst. d
§ 5-4 (1) 2. pkt.forskrift nr. 36 § 2 (2)
§ 5-4 (1) 3. pkt.forskrift nr. 36 § 1 (2)
§ 5-4 (2)forskrift nr. 36 § 1 (3) 1. pkt.
§ 5-4 (3)merverdiavgiftsvedtaket § 4
§ 5-5 (1) og (2)merverdiavgiftsvedtaket § 3 bokst. c
§ 5-5 (3)§ 5 a (3)
§ 5-5 (4)merverdiavgiftsvedtaket § 3 bokst. f
§ 5-5 (5)ny
§ 5-6merverdiavgiftsvedtaket § 3 bokst. e
§ 5-7merverdiavgiftsvedtaket § 3 bokst. a
§ 5-8§ 39 og merverdiavgiftsvedtaket § 1 nr. 2
Kapittel 6
§ 6-1§ 16 (1) nr. 7
§ 6-2 (1) og (2)§ 16 (1) nr. 8 2. pkt.
§ 6-2 (3)§ 16 (2) bokst. a
§ 6-3 (1) 1. pkt.§ 16 (1) nr. 8 1. pkt.
§ 6-3 (1) 2. pkt.forskrift nr. 19 § 1 2. pkt.
§ 6-3 (2)forskrift nr. 19 § 2 nr. 9
§ 6-3 (3)forskrift nr. 19 § 4
§ 6-3 (4)§ 16 (2) bokst. a
§ 6-4ulovfestet rett
§ 6-5 (1)§ 16 (1) nr. 9
§ 6-5 (2)forskrift nr. 8 § 2
§ 6-5 (3)§ 16 (2) bokst. a
§ 6-6 (1)§ 16 (1) nr. 14 og forvaltningspraksis
§ 6-6 (2) 1. pkt.§ 16 (1) nr. 11
§ 6-6 (2) 2. pkt.§ 16 (2) bokst. a
§ 6-7 (1)deler av § 16 (1) nr. 13
§ 6-7 (2)§ 16 (2) bokst. a
§ 6-8 (1)deler av § 16 (1) nr. 13
§ 6-8 (2)§ 16 (2) bokst. a
§ 6-9 (1) 1. pkt. bokst. adeler av § 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. a
§ 6-9 (1) 1. pkt. bokst. bdeler av § 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. a
§ 6-9 (1) 1. pkt. bokst. cdeler av § 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. b
§ 6-9 (1) 1. pkt. bokst. ddeler av § 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. b og ulovfestet rett
§ 6-9 (1) 1. pkt. bokst. edeler av § 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. b
§ 6-9 (1) 1. pkt. bokst. fdeler av § 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. a og nr. 4, jf. forskrift nr. 9 § 1 (1) og (2)
§ 6-9 (1) 2. pkt.deler av § 17 (1) nr. 1 2. pkt. og forskrift nr. 9 § 1 (4)
§ 6-9 (2)deler av § 17 (1) nr. 2, jf. forskrift nr. 42 § 1 nr. 1 1. pkt., nr. 2 og nr. 5 og § 2
§ 6-9 (3)deler av § 17 (1) nr. 5
§ 6-9 (4) bokst. a-c§ 17 (1) nr. 3 bokst. a
§ 6-9 (4) bokst. dulovfestet rett
§ 6-9 (5)deler av § 17 (2)
§ 6-10 (1) 1. pkt.§ 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. c og nr. 3 bokst. b
§ 6-10 (1) 2. pkt.deler av § 17 (1) nr. 1 2. pkt.
§ 6-10 (2)deler av § 17 (1) nr. 2, jf. forskrift nr. 42 § 1 nr. 3 1. pkt og nr. 5 og § 2
§ 6-10 (3)deler av § 17 (1) nr. 5
§ 6-10 (4)ulovfestet rett
§ 6-11 (1) 1. pkt.§ 17 (1) nr. 1 bokst. d og nr. 3 bokst. c
§ 6-11 (1) 2. pkt.deler av § 17 (1) nr. 1 2. pkt.
§ 6-11 (2)deler av § 17 (1) nr. 2, jf. forskrift nr. 42 § 1 nr. 4 og 5 og § 2
§ 6-11 (3)deler av § 17 (1) nr. 5
§ 6-11 (4)deler av § 16 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. b og 2. pkt. og forvaltningspraksis
§ 6-12ulovfestet rett
§ 6-13ulovfestet rett
§ 6-14§ 16 (1) nr. 6
§ 6-15ulovfestet rett
§ 6-16ulovfestet rett
§ 6-17forvaltningspraksis
§ 6-18§ 14 (4) nr. 2 2. pkt.
§ 6-19 (1)§ 14 (4) nr. 4 2. pkt.
§ 6-19 (2)ulovfestet rett
§ 6-20 (1)§ 14 (7) 1. pkt.
§ 6-20 (2) 1. pkt.§ 14 (7) 2. pkt. og § 75
§ 6-20 (2) 2. pkt.forvaltningspraksis
§ 6-21 1. pkt.§ 16 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. a, deler av bokst. b og bokst. c
§ 6-21 2. pkt.§ 20 b (5), jf. (6)
§ 6-22 (1)§ 16 (1) bokst. a, jf. forskrift nr. 24 § 8 (1)
§ 6-22 (2) 1. pkt.forskrift nr. 24 § 8 (4) 1. pkt.
§ 6-22 (2) 2. pkt.forvaltningspraksis
§ 6-22 (3)forskrift nr. 24 § 8 (4) 2. pkt. og (5)
§ 6-23forskrift nr. 24 § 20 (1)
§ 6-24forskrift nr. 24 § 3
§ 6-25 (1)forskrift nr. 24 § 16
§ 6-25 (2) 1. pkt.forskrift nr. 24 § 18
§ 6-25 (2) 2. pkt.forskrift nr. 24 § 17
§ 6-25 (3)ny
§ 6-26 (1)§ 16 (1) nr. 15, jf. forskrift nr. 24 § 4 (1) nr. 1
§ 6-26 (2)forskrift nr. 24 § 4 (1) nr. 2
§ 6-27 (1)§ 16 (1) nr. 15
§ 6-27 (2)§ 16 (2) bokst. a
§ 6-28 (1) 1. pkt.§ 16 (1) nr. 4 1. pkt.
§ 6-28 (1) 2. pkt.forskrift nr. 31 § 1 (2)
§ 6-28 (2)forskrift nr. 31 § 1 (3)
§ 6-28 (3)forskrift nr. 31 § 2
§ 6-28 (4)forskrift nr. 31 § 1 (5)
§ 6-28 (5)forskrift nr. 34 nr. 4
§ 6-28 (6)§ 16 (1) nr. 4 2. pkt.
§ 6-28 (7)§ 16 (2) bokst. a
§ 6-29 (1) og (2)§ 16 (1) nr. 10
§ 6-29 (3)ulovfestet rett
§ 6-30 (1)§ 16 (1) nr. 1 bokst. d
§ 6-30 (2)§ 16 (1) nr. 2 bokst. a
§ 6-30 (3)§ 16 (1) nr. 2 bokst. b
§ 6-30 (4)§ 16 (2) bokst. a
§ 6-31 (1)§ 16 (1) nr. 3
§ 6-31 (2)§ 16 (2) bokst. a og § 45
§ 6-32 (1)deler av § 16 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. b og forskrift nr. 27 § 1 (1) og (2)
§ 6-32 (2)forskrift nr. 27 § 5
§ 6-32 (3)§ 16 (2) bokst. a
§ 6-33forskrift nr. 24 § 1 (3) og forskrift nr. 35 nr. 1
§ 6-34§ 45
Kapittel 7
§ 7-1deler av § 63 (1) 1. pkt., § 63 (2) og forskrift nr. 12 § 5 nr. 16
§ 7-2 (1) 1. pkt.deler av forskrift nr. 12 § 4 (1) og § 5, ulovfestet rett
§ 7-2 (1) 2. pkt.forskrift nr. 12 § 5 (2)
§ 7-2 (1) 3. pkt.ny
§ 7-2 (2) 1. pkt.deler av forskrift nr. 12 § 4 (1)
§ 7-2 (2) 2. pkt.forskrift nr. 12 § 4 (2)
§ 7-3 (1)deler av § 63 (1) 1. pkt. og deler av 2. pkt.
§ 7-3 (2)deler av forskrift nr. 12 § 4 (1)
§ 7-3 (3)ulovfestet rett
§ 7-4 (1)deler av § 63 (1) 1. pkt. og deler av 2. pkt.
§ 7-4 (2)forskrift nr. 12 § 5 nr. 20
§ 7-4 (3)deler av forskrift nr. 12 § 4 (1)
§ 7-4 (4)forskrift nr. 12 § 5 nr. 14 og ulovfestet rett
§ 7-5 (1)deler av § 63 (1) 1. pkt. og deler av

2. pkt.

§ 7-5 (2)ulovfestet rett
§ 7-5 (3)ulovfestet rett
§ 7-6ny
§ 7-7forskrift nr. 12 § 5 a
§ 7-8ny
Kapittel 8
§ 8-1§ 21 (1) 1. pkt.
§ 8-2 (1) 1. pkt.§ 23 1. pkt. og forskrift nr. 18 § 1
§ 8-2 (1) 2. pkt.§ 23 3. pkt.
§ 8-2 (2)§ 11 (2) 2. pkt.
§ 8-2 (3) 1. pkt.forskrift nr. 18 § 4 (1) 1. pkt. og (3)
§ 8-2 (3) 2. pkt.forskrift nr. 18 § 4 (1) 2. pkt.
§ 8-2 (4)forskrift nr. 18 § 4 (2) og (3)
§ 8-2 (5) 1. pkt.deler av § 26
§ 8-2 (5) 2. pkt.ny
§ 8-3 (1) bokst. a§ 22 (1) nr. 1
§ 8-3 (1) bokst. b§ 22 (1) nr. 1 og § 5 a (2) nr. 3
§ 8-3 (1) bokst. c§ 22 (1) nr. 2
§ 8-3 (1) bokst. d§ 22 (1) nr. 3, jf. § 14 (4) nr. 1
§ 8-3 (1) bokst. e§ 22 (1) nr. 3, jf. § 14 (4) nr. 3
§ 8-3 (1) bokst. f§ 22 (1) nr. 3, jf. § 14 (4) nr. 4, jf. forskrift nr. 24 § 5, og forvaltningspraksis
§ 8-3 (1) bokst. g 1. pkt.§ 22 (1) nr. 3, jf. § 14 (4) nr. 2
§ 8-3 (1) bokst. g 2. pkt.§ 22 (1) nr. 3, jf. § 14 (4) nr. 2 og forvaltningspraksis
§ 8-3 (2)forskrift nr. 24 § 14 (2) 1. pkt.
§ 8-3 (3) 1. pkt.forvaltningspraksis
§ 8-3 (3) 2. pkt.forvaltningspraksis og § 45
§ 8-4 (1)§ 22 (1) nr. 3, jf. § 14 (5)
§ 8-4 (2)§ 22 (1) nr. 3, jf. § 14 (5) 4. pkt.
§ 8-5§ 23 2. pkt.
§ 8-6forvaltningspraksis
§ 8-7 (1)§ 21 (2) 1. og 2. pkt.
§ 8-7 (2)§ 21 (2) 3. pkt.
Kapittel 9
§ 9-1 (1)§ 26 b
§ 9-1 (2)§ 26 c
§ 9-1 (3)ny
§ 9-1 (4)ny
§ 9-2 (1)§ 26 d (1) 1. pkt.
§ 9-2 (2)§ 26 d (2)
§ 9-2 (3)§ 26 d (3) 1. pkt.
§ 9-2 (4)§ 26 d (4) 1. pkt.
§ 9-2 (5)§ 26 d (5)
§ 9-3 (1)§ 26 d (3) 2. pkt. og § 26 d (4) 2. pkt.
§ 9-3 (2)forskrift nr. 132 § 2-2 (2)
§ 9-3 (3)§ 26 d (7)
§ 9-4 (1)§ 26 e (1)
§ 9-4 (2)§ 26 e (2)
§ 9-4 (3)forskrift nr. 132 § 2-8
§ 9-5 (1)§ 26 e (3)
§ 9-5 (2)§ 26 e (4)
§ 9-5 (3)§ 26 e (5)
§ 9-5 (4)§ 26 e (6)
§ 9-5 (5)forskrift nr. 132 § 1-4
§ 9-5 (6)§ 26 e (7)
§ 9-6 (1)forskrift nr. 90 § 2 (1)
§ 9-6 (2)forskrift nr. 90 § 2 (2)
§ 9-6 (3)forskrift nr. 90 § 3
§ 9-6 (4)forskrift nr. 90 § 4
§ 9-7 (1)§ 26 d (6)
§ 9-7 (2)deler av forskrift nr. 132 § 2-9 (1)
§ 9-7 (3)§ 26 d (7)
§ 9-8 (1)§ 21 (3) 1. pkt. og forskrift nr. 72 § 1
§ 9-8 (2)forskrift nr. 72 § 2 (1)
§ 9-8 (3)§ 21 (3) 2. pkt. og forskrift nr. 72 § 3
§ 9-8 (4)forskrift nr. 72 § 4
§ 9-9§ 45
Kapittel 10
§ 10-1 (1)§ 26 a (1)
§ 10-1 (2)forskrift nr. 106 § 1 (2)
§ 10-1 (3)§ 26 a (5) og (6)
§ 10-2ulovfestet rett
§ 10-3ulovfestet rett
§ 10-4ulovfestet rett
§ 10-5ny, § 16 (2) bokst. a og § 75
§ 10-6 (1)forskrift nr. 22 § 11
§ 10-6 (2)ny og § 22-2 (2)
§ 10-7 (1) bokst. aforskrift nr. 12 § 7 bokst. a 1. pkt.
§ 10-7 (1) bokst. bforskrift nr. 12 § 7 bokst. e
§ 10-7 (1) bokst. cforvaltningspraksis og forskrift nr. 12 § 7 bokst. a 2. pkt.
§ 10-7 (1) bokst. dforskrift nr. 12 § 7 bokst. d og forvaltningspraksis
§ 10-7 (2) 1. pkt.forskrift nr. 12 § 7 bokst. a og e
§ 10-7 (2) 2. pkt.ny
§ 10-7 (2) 3. pkt.forvaltningspraksis
§ 10-8 (1)deler av forskrift nr. 12 § 7 bokst. b og bokst. c 1. pkt.
§ 10-8 (2)deler av forskrift nr. 12 § 7 bokst. b og c
§ 10-9 1. pkt.forskrift nr. 12 § 6
§ 10-9 2. pkt. bokst. aforvaltningspraksis
§ 10-9 2. pkt. bokst. bny
Kapittel 11
§ 11-1 (1)§ 10 (1) 1. pkt.
§ 11-1 (2)§ 10 (3), jf. forskrift nr. 71 § 3
§ 11-1 (3)§ 10 (7)
§ 11-2§ 64 1. pkt.
§ 11-3 (1)forskrift nr. 121 § 2 (1) og (2)
§ 11-3 (2)forskrift nr. 121 § 2 (3) 1. pkt.
§ 11-4§ 44 (3)
§ 11-5 (1)§ 24 (1)
§ 11-5 (2)§ 24 (2)
§ 11-6 (1)§ 40 (4) og forskrift nr. 45 § 1
§ 11-6 (2)§ 40 (4)
Kapittel 12
§ 12-1 (1)forskrift nr. 17 § 1 1. pkt. og § 6 (1)
§ 12-1 (2)forskrift nr. 17 § 3 (1)
§ 12-2 (1)forskrift nr. 17 § 1 2. pkt., § 2 1. pkt., § 3 (1) og § 5 (1)
§ 12-2 (2)§ 57 (6)
Kapittel 13
§ 13-1forvaltningsloven § 1 og forskrift nr. 17 § 7 1. pkt.
§ 13-2 (1) 1. pkt.§ 7 (1) 1. pkt.
§ 13-2 (1) 2. pkt.§ 8
§ 13-2 (2) bokst. a§ 7 (2) 1. og 2. pkt. og forvaltningspraksis
§ 13-2 (2) bokst. b§ 7 (2) 1. og 2. pkt. og forvaltningspraksis
§ 13-2 (2) bokst. c§ 7 (2) 1. og 2. pkt. og forvaltningsloven § 13 b nr. 4
§ 13-2 (2) bokst. d§ 7 (2) 1. og 2. pkt. og forvaltningspraksis
§ 13-2 (2) bokst. e§ 7 (2) 1. og 2. pkt. og forvaltningspraksis
§ 13-2 (2) bokst. f§ 7 (3) 3. pkt. og forvaltningspraksis
§ 13-2 (2) bokst. g§ 7 (3) 1. og 2. pkt. og forvaltningspraksis
§ 13-2 (2) bokst. h§ 7 (2) 1. og 2. pkt. og forvaltningspraksis
§ 13-2 (2) bokst. i§ 7 (2) 1. og 2. pkt. og forvaltningspraksis
§ 13-2 (2) bokst. j§ 7 (2) 3. pkt.
§ 13-2 (3) bokst. a§ 7 (2) 2. pkt. og forvaltningsloven § 13 d
§ 13-2 (3) bokst. b§ 7 (2) 2. pkt. og forvaltningspraksis
§ 13-2 (4) 1. pkt.§ 7 (4)
§ 13-2 (4) 2. pkt.§ 7 (4) og forvaltningspraksis
§ 13-2 (4) 3. pkt.§ 7 (4) og forvaltningspraksis
§ 13-2 (5)§ 7 (1) 1. pkt. i.f. og forvaltningspraksis
§ 13-2 (6)ny
§ 13-3 (1)delvis ny og § 58 b
§ 13-3 (2) 1. pkt.forvaltningspraksis
§ 13-3 (2) 2. pkt.deler av § 64 2. pkt.
Kapittel 14
§ 14-1 (1)§ 27 (1) 1. pkt.
§ 14-1 (2)§ 28 (1) 3. og 4. pkt.
§ 14-1 (3)forvaltningspraksis
§ 14-1 (4)§ 27 (3)
§ 14-2 (1) 1. pkt.§ 28 (2)
§ 14-2 (1) 2. pkt.§ 27 (2) 1. pkt.
§ 14-2 (2) 1. pkt.forvaltningspraksis
§ 14-2 (2) 2. pkt.§ 27 (2) 1. pkt.
§ 14-3 (1)§ 27 (1) 2. pkt.
§ 14-3 (2)§ 28 (4) 1. pkt. i.f.
§ 14-3 (3)§ 28 (4) 1. pkt.
§ 14-3 (4)ny
Kapittel 15
§ 15-1 (1)§ 29 (1)
§ 15-1 (2) bokst. a§ 29 (1) nr. 1
§ 15-1 (2) bokst. b§ 29 (1) nr. 2
§ 15-1 (2) bokst. c§ 29 (1) nr. 3 og 4
§ 15-1 (2) bokst. d§ 29 (1) nr. 5
§ 15-1 (2) 2. pkt.§ 29 (2)
§ 15-1 (3)forskrift nr. 38 § 3 1. pkt. og forskrift nr. 40 § 2 1. pkt.
§ 15-1 (4)forskrift nr. 121 § 4 (2)
§ 15-1 (5)ny
§ 15-1 (6)§ 28 (4) 2. pkt.
§ 15-1 (7)§ 29 (4)
§ 15-1 (8)ulovfestet rett
§ 15-2 1. pkt.§ 30 (1) 1. og 2. pkt.
§ 15-2 2. pkt.§ 30 (1) 3. pkt.
§ 15-3 (1) 1. pkt.§ 31 a 1. pkt. og forskrift nr. 122 § 1 (1)
§ 15-3 (1) 2. pkt.forskrift nr. 122 § 1 (2)
§ 15-3 (2)§ 31 a (2)
§ 15-4 (1) 1. pkt.§ 31 (1) 1. pkt. og § 40 (1)
§ 15-4 (1) 2. pkt.forskrift nr. 41 del av § 3 og forskrift nr. 59 del av § 3
§ 15-4 (1) 3. pkt.§ 31 (1) 2. pkt. i.f. og § 40 (1) 1. pkt. i.f.
§ 15-4 (2)§ 31 (3) og § 41 (3)
§ 15-5 (1)§ 30 (3) 1. pkt.
§ 15-5 (2) 1. pkt.§ 30 (3) 2. pkt.
§ 15-5 (2) 2. pkt.§ 30 (3) 2. pkt.
§ 15-5 (3)§ 31 (2) og § 40 (3)
§ 15-5 (4)§ 30 (3) 3. pkt.
§ 15-6 (1) 1. pkt.forskrift nr. 121 § 4 (1) 1. pkt.
§ 15-6 (1) 2. pkt.ny
§ 15-6 (2) 1. pkt.forskrift nr. 121 § 4 (1) 2. pkt.
§ 15-6 (2) 2. pkt.forskrift nr. 121 § 4 (1) 2. pkt.
§ 15-6 (3)§ 29 (4)
§ 15-7 (1) 1. pkt.§ 33 (2)
§ 15-7 (1) 2. pkt.§ 33 (2)
§ 15-7 (1) 3. pkt.forskrift nr. 121 § 4 (1) 3. pkt.
§ 15-7 (2)§ 40 (5)
§ 15-7 (3)§ 29 (3)
§ 15-7 (4)§ 29 (6) 1. pkt.
§ 15-8 (1) 1. pkt.§ 33 (1) 1. pkt. og forskrift nr. 122 § 3 1. pkt.
§ 15-8 (1) 2. pkt.§ 33 (1) 2. pkt.
§ 15-8 (1) 3. pkt.§ 31 (1) 2. pkt. og § 40 (2) 1. pkt.
§ 15-8 (1) 4. pkt.§ 31 a (1) 2. pkt.
§ 15-8 (2) 1. pkt.forskrift nr. 125 § 3 (2) 1. pkt.
§ 15-8 (2) 2. pkt.§ 33 (1) 3. pkt.
§ 15-9 (1)§ 32 (1)
§ 15-9 (2)§ 32 (2)
§ 15-9 (3)§ 32 (1) i.f.
§ 15-10 (1)§ 25
§ 15-10 (2)§ 43
§ 15-10 (3)§ 44 (1)
§ 15-10 (4) 1. pkt.del av § 45
§ 15-10 (4) 2. pkt.§ 44 (1)
§ 15-11 (1) 1. pkt.§ 46 (1) 1. pkt.
§ 15-11 (1) 2. pkt.§ 46 (1) 2. pkt.
§ 15-11 (1) 3. pkt.§ 46 (1) 3. pkt.
§ 15-11 (2) 1. pkt.§ 46 (2) 1. pkt. og ny
§ 15-11 (2) 2. pkt.§ 46 (2) 2. pkt.
§ 15-11 (3)§ 46 (3) 1. pkt.
§ 15-11 (4)§ 51 (1)
§ 15-12 (1)§ 46 a 1. pkt.
§ 15-12 (2) 1. pkt.§ 46 a 2. pkt.
§ 15-12 (2) 2. pkt.§ 46 a 3. pkt.
§ 15-12 (2) 3. pkt.§ 46 a 4. pkt.
§ 15-12 (3)§ 46 a 5. pkt.
§ 15-13 1. pkt.§ 68 1. pkt.
§ 15-13 2. pkt.§ 68 2. pkt.
§ 15-14 (1)§ 44 (2)
§ 15-14 (2)ny
§ 15-14 (3)§ 44 a
Kapittel 16
§ 16-1 (1) 1. pkt.§ 47 (1) 1. pkt.
§ 16-1 (1) 2. pkt.§ 47 (1) 2. pkt.
§ 16-1 (1) 3. pkt.§ 47 (1) 3. pkt.
§ 16-1 (2) 1. pkt.§ 47 (2) 1. pkt.
§ 16-1 (2) 2. pkt.§ 47 (2) 2. pkt.
§ 16-1 (2) 3. pkt.§ 47 (2) 3. pkt.
§ 16-1 (3)§ 47 (3)
§ 16-1 (4)§ 47 (5)
§ 16-1 (5)§ 47 (4)
§ 16-2 (1) 1. pkt. bokst. a§ 48 (1) 1. pkt.
§ 16-2 (1) 1. pkt. bokst. b§ 48 (1) 1. pkt.
§ 16-2 (1) 1. pkt. bokst. c§ 48 (1) 1. pkt.
§ 16-2 (1) 2. pkt.§ 48 (1) 2. pkt.
§ 16-2 (2)§ 48 (1) 3. pkt.
§ 16-2 (3) 1. pkt.§ 48 (2) 1. pkt.
§ 16-2 (3) 2. pkt.§ 48 (2) 2. pkt.
§ 16-2 (4)§ 48 (3)
§ 16-3§ 48 a
§ 16-4 (1)§ 49 (1)
§ 16-4 (2)§ 49 (2)
§ 16-5 (1)§ 50 (1)
§ 16-5 (2) bokst. a§ 50 (2) bokst. a
§ 16-5 (2) bokst. b§ 50 (2) bokst. b
§ 16-5 (2) bokst. c§ 50 (2) bokst. c
§ 16-5 (3) 1. pkt.§ 50 (3)
§ 16-5 (3) 2. pkt.§ 50 (4)
§ 16-6§ 51 (2)
Kapittel 17
§ 17-1 (1)§ 58 a (1)
§ 17-1 (2)§ 58 a (2)
§ 17-2§ 58 c
§ 17-3 (1)§ 58 d (1)
§ 17-3 (2)§ 58 d (2)
§ 17-3 (3)§ 58 d (3)
§ 17-4§ 58 e
Kapittel 18
§ 18-1 (1) bokst. a§ 55 (1) nr. 1
§ 18-1 (1) bokst. b§ 55 (1) nr. 2
§ 18-1 (1) bokst. c§ 55 (1) nr. 3
§ 18-1 (2) 1. pkt.§ 55 (2) 1. pkt.
§ 18-1 (2) 2. pkt.forvaltningspraksis
§ 18-1 (3)§ 55 (3)
§ 18-2 (1)forvaltningspraksis
§ 18-2 (2)ny
§ 18-3 (1) 1. pkt.§ 56 (1) 1. pkt. og § 73 (1) 3. pkt.
§ 18-3 (1) 2. pkt.§ 56 (1) 2. pkt.
§ 18-3 (2) 1. pkt.§ 56 (2)
§ 18-3 (2) 2. pkt.§ 56 (2)
§ 18-3 (2) 3. pkt.§ 56 (3)
§ 18-3 (3)§ 26 a (2) og (3) og forvaltningspraksis
§ 18-3 (4)§ 56 (1) 3. pkt.
§ 18-3 (5)ny
Kapittel 19
§ 19-1 (1)§ 57 (1)
§ 19-1 (2)§ 57 (2) og § 58 (3)
§ 19-1 (3)§ 58 (1)
§ 19-2 (1)§ 57 a (1)
§ 19-2 (2)§ 57 a (2)
§ 19-3 (1)§ 70
§ 19-3 (2)§ 69
Kapittel 20
§ 20-1 (1)§ 61 (1)
§ 20-1 (2) 1. pkt.§ 61 (2)
§ 20-1 (2) 2. pkt.§ 61 (3)
§ 20-2ny
Kapittel 21
§ 21-1 (1)§ 52 (1)
§ 21-1 (2)§ 52 (2)
§ 21-1 (3)§ 52 (3)
§ 21-2 (1)§ 54 (1)
§ 21-2 (2)§ 54 (2)
§ 21-3 (1) 1. pkt.§ 73 (1) 1. pkt.
§ 21-3 (1) 2. pkt.§ 73 (1) 2. pkt.
§ 21-3 (2)§ 73 (2)
§ 21-4 (1)§ 72 nr. 1 1. pkt.
§ 21-4 (2) 1. pkt.§ 72 nr. 2 (1) 1. pkt.
§ 21-4 (2) 2. pkt.§ 72 nr. 2 (1) 2. pkt.
§ 21-4 (2) 3. pkt.§ 72 nr. 2 (2)
§ 21-4 (3)§ 72 nr. 3
§ 21-4 (4)§ 72 nr. 4
§ 21-4 (5)§ 72 nr. 5
Kapittel 22
§ 22-1 (1) og (2)§ 74
§ 22-1 (3)§ 75
§ 22-2 (1) og (2)ny
§ 22-2 (3)lov 29. juni 2007 nr. 45

B. Fra merverdiavgiftsloven 1969 til forslaget til ny merverdiavgiftslov

Mval. 1969Lovforslaget
Kapittel I
§ 1§ 1-1 (1) 2. pkt. og (2)
§ 2 (1)§ 1-3 (1) bokst. b
§ 2 (2)§ 1-3 (1) bokst. c
§ 3§ 1-3 (1) bokst. a
§ 4 (1)§ 1-3 (1) bokst. e
§ 4 (2)§ 1-3 (1) bokst. f
§ 5 (1) nr. 1 bokst. a§ 3-7 (4)
§ 5 (1) nr. 1 bokst. b§ 3-2 (5)
§ 5 (1) nr. 1 bokst. c§ 3-7 (1) 2. pkt.
§ 5 (1) nr. 1 bokst. d 1. pkt.§ 3-12 (1) bokst. a
§ 5 (1) nr. 1 bokst. d 2. pkt.§ 3-12 (1) bokst. b
§ 5 (1) nr. 1 bokst. d 3. pkt.§ 3-12 (2)
§ 5 (1) nr. 1 bokst. e 1. pkt.§ 3-12 (1) bokst. d
§ 5 (1) nr. 1 bokst. e 2. pkt.§ 3-12 (1) bokst. d
§ 5 (1) nr. 1 bokst. f§ 3-13 (1)
§ 5 (1) nr. 1 bokst. g§ 3-12 (4) og (5) 2. pkt., § 3-13 (2) og (3) 2. pkt.
§ 5 (1) nr. 1 bokst. h§ 3-16
§ 5 (1) nr. 2§ 3-18
§ 5 (2)§ 1-3 (2) bokst. b og c, § 3-12 (5) og § 3-13 (3)
§ 5 a (1)§ 3-11 (1)
§ 5 a (2) nr. 1§ 3-11 (2) bokst. c
§ 5 a (2) nr. 2§ 3-11 (2) bokst. a
§ 5 a (2) nr. 3§ 3-11 (2) bokst. b
§ 5 a (2) nr. 4§ 3-11 (2) bokst. d
§ 5 a (2) nr. 5§ 3-11 (2) bokst. e
§ 5 a (2) nr. 6§ 3-11 (2) bokst. f
§ 5 a (2) nr. 7§ 3-11 (2) bokst. g og h
§ 5 a (2) nr. 8§ 3-11 (2) bokst. i
§ 5 a (2) nr. 9§ 3-11 (2) bokst. i
§ 5 a (2) nr. 10§ 3-11 (2) bokst. j
§ 5 a (3)§ 3-11 (2) bokst. a og § 5-5 (3)
§ 5 a (4)§ 3-11 (3)
§ 5 b (1) nr. 1 1. pkt.§ 3-2 (1) og (6), § 3-3 (1)
§ 5 b (1) nr. 1 2. pkt.§ 3-2 (1) bokst. b
§ 5 b (1) nr. 1 3. pkt.§ 3-2 (1) og (6), § 3-3 (1)
§ 5 b (1) nr. 2§ 3-4 (1)
§ 5 b (1) nr. 3§ 3-5 (1)
§ 5 b (1) nr. 4 bokst. a§ 3-6 bokst. a
§ 5 b (1) nr. 4 bokst. b§ 3-6 bokst. b
§ 5 b (1) nr. 4 bokst. c§ 3-6 bokst. c
§ 5 b (1) nr. 4 bokst. d§ 3-6 bokst. d
§ 5 b (1) nr. 4 bokst. e§ 3-6 bokst. e
§ 5 b (1) nr. 4 bokst. f§ 3-6 bokst. f
§ 5 b (1) nr. 5§ 3-7 (1) og § 3-8 (1)
§ 5 b (1) nr. 6§ 3-14
§ 5 b (1) nr. 7§ 3-9 (1)
§ 5 b (1) nr. 8§ 3-15
§ 5 b (1) nr. 11§ 3-7 (3)
§ 5 b (1) nr. 12§ 3-8 (2)
§ 5 b (1) nr. 13§ 3-5 (4)
§ 5 b (1) nr. 14§ 3-7 (2)
§ 5 b (1) nr. 15§ 3-4 (4)
§ 5 b (2) 1. pkt.§ 3-2 (2), § 3-3 (2), § 3-4 (2) og § 3-5 (2)
§ 5 b (2) 2. pkt.§ 3-2 (3), § 3-3 (2), § 3-4 (3) og § 3-5 (3)
§ 5 b (2) 3. pkt.§ 3-2 (3)
§ 5 b (3)§ 3-1 (3)
§ 5 b (4)videreføres ikke
Kapittel II
§ 6kap. 12, forskriftshjemmelen videreføres ikke
§ 7 (1) 1. pkt.§ 13-2 (1) 1. pkt.
§ 7 (1) 2. pkt.videreføres ikke
§ 7 (2) 1. pkt.§ 13-2 (2) bokst. a og c
§ 7 (2) 2. pkt.§ 13-2 (2) bokst. a-j
§ 7 (2) 3. pkt.§ 13-2 (2) bokst. j
§ 7 (3) 1. pkt. og 2. pkt.§ 13-2 (2) bokst. f
§ 7 (3) 3. pkt.§ 13-2 (2) bokst. g
§ 7 (4)§ 13-2 (4)
§ 8§ 13-2 (1) 2. pkt.
§ 9 1. pkt.videreføres ikke
§ 9 2. pkt.videreføres ikke
Kapittel III
§ 10 (1) 1. pkt.§ 11-1 (1), jf. § 2-1 (1)
§ 10 (1) 2. pkt.§ 11-1 (1), jf. § 2-1 (3) og (4)
§ 10 (1) 3. pkt.§ 11-1, jf. § 3-1 (2)
§ 10 (1) 4. pkt.videreføres ikke
§ 10 (2)videreføres ikke
§ 10 (3) 1. pkt.§ 11-1 (2), jf. § 2-1 (5) 1. pkt.
§ 10 (3) 2. pkt.§ 2-1 (5), jf. § 1-3 (1) bokst. d og § 11-1 (2)
§ 10 (4)§ 11-1 (1), jf. § 3-26
§ 10 (5)videreføres ikke
§ 10 (6)videreføres ikke
§ 10 (7)§ 2-1 (5) 2. pkt. og § 11-1 (3)
§ 11 (1)§ 2-1 (1) og § 1-3 (1) bokst. j
§ 11 (2) 1. pkt.§ 3-1 (1) jf. § 3-28
§ 11 (2) første del av 2. pkt.§ 3-28
§ 11 (2) siste del av 2. pkt.§ 8-2 (2)
§ 11 (2) 3. pkt.videreføres ikke
§ 11 (3)§ 3-10
§ 11 (4)videreføres ikke
§ 12 (1)§ 2-2 (1)
§ 12 (2)§ 2-2 (2)
§ 12 (3)§ 2-2 (3)
§ 12 (4)videreføres ikke
Kapittel IV
§ 13§ 3-1 (1)
§ 14 (1) 1. pkt.§ 3-21 (1) 1. pkt.
§ 14 (1) 2. pkt.§ 3-21 (1) 2. pkt.
§ 14 (2) 1. pkt.§ 3-21 (2) 1. pkt.
§ 14 (2) 2. pkt.§ 3-21 (2) 2. pkt.
§ 14 (2) 3. pkt.videreføres ikke
§ 14 (3) 1. pkt.§ 3-22 (1)
§ 14 (3) 2. pkt.§ 3-22 (2)
§ 14 (4) nr. 1§ 3-23 bokst. a
§ 14 (4) nr. 2 1. pkt.§ 3-23 bokst. b
§ 14 (4) nr. 2 2. pkt.§ 6-18 (1)
§ 14 (4) nr. 3§ 3-23 bokst. c
§ 14 (4) nr. 4 1. pkt.§ 3-23 bokst. d
§ 14 (4) nr. 4 2. pkt.§ 6-19 (1)
§ 14 (5) 1. pkt.§ 3-24 (1) 1. pkt.
§ 14 (5) 2. pkt.§ 3-25
§ 14 (5) 3. pkt.hjemmel i § 1-3 (2) bokst. a
§ 14 (5) 4. pkt.videreføres ikke, jf. § 9-2
§ 14 (6)§ 1-3 (2) bokst. a og 9-2 (4)
§ 14 (7) 1. pkt.§ 6-20 (1)
§ 14 (7) 2. pkt.§ 6-20 (2) 1. pkt. og § 15-4 (2)
§ 16 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. a§ 6-21 (1) 1. pkt., § 6-22 (1)
§ 16 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. b§ 6-11 (4), § 6-21 (1) 1. pkt., § 6-32 (1)
§ 16 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. c§ 6-21 (1) 1. pkt.
§ 16 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. d§ 6-30 (1)
§ 16 (1) nr. 1 2. pkt.§ 6-11 (2) 2. pkt.
§ 16 (1) nr. 2 1. pkt. bokst. a§ 6-30 (2)
§ 16 (1) nr. 2 1. pkt. bokst. b§ 6-30 (3)
§ 16 (1) nr. 2 2. pkt.§ 6-30 (4) 1. pkt.
§ 16 (1) nr. 3§ 6-31 (1)
§ 16 (1) nr. 4 1. pkt.§ 6-28 (1) 1. pkt.
§ 16 (1) nr. 4 2. pkt.§ 6-28 (6)
§ 16 (1) nr. 5§ 3-19
§ 16 (1) nr. 6§ 6-14
§ 16 (1) nr. 7§ 6-1
§ 16 (1) nr. 8 1. pkt.§ 6-3 (1) 1. pkt.
§ 16 (1) nr. 8 2. pkt.§ 6-2 (1) og (2)
§ 16 (1) nr. 9§ 6-5 (1)
§ 16 (1) nr. 10§ 6-29 (1) og (2)
§ 16 (1) nr. 11§ 6-6 (2) 1. pkt.
§ 16 (1) nr. 12videreføres ikke
§ 16 (1) nr. 13§ 6-7 (1) og § 6-8 (1)
§ 16 (1) nr. 14§ 6-6 (1)
§ 16 (1) nr. 15§ 6-26 (1) og § 6-27 (1)
§ 16 (2) bokst. a§ 6-2 (3), § 6-3 (4), § 6-5 (3), § 6-6 (2) 2. pkt., § 6-7 (2), § 6-8 (2), § 6-27 (2), § 6-28 (7), § 6-30 (4), § 6-31 (2), § 6-32 (3)
§ 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. a§ 6-9 (1) 1. pkt. bokst. a, b og f
§ 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. b§ 6-9 (1) 1. pkt. bokst. c, d og e
§ 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. c§ 6-10 (1) 1. pkt.
§ 17 (1) nr. 1 1. pkt. bokst. d§ 6-11 (1) 1. pkt.
§ 17 (1) nr. 1 2. pkt.§ 6-9 (1) 2. pkt., § 6-10 (1) 2. pkt., § 6-11 (1) 2. pkt.
§ 17 (1) nr. 2§ 6-9 (2), § 6-10 (2), § 6-11 (2)
§ 17 (1) nr. 3 bokst. a§ 6-9 (4)
§ 17 (1) nr. 3 bokst. b§ 6-10 (1) 1. pkt.
§ 17 (1) nr. 3 bokst. c§ 6-11 (1) 1. pkt.
§ 17 (1) nr. 4§ 6-9 (1) 1. pkt. bokst. f
§ 17 (1) nr. 5§ 6-9 (3), § 6-10 (3), § 6-11 (3)
§ 17 (2)§ 6-9 (5) 1. pkt. og § 1-3 (2) bokst. d
Kapittel V
§ 18 (1)§ 4-1
§ 18 (2) nr. 1 til 4§ 4-2 (1)
§ 18 (2) nr. 5videreføres ikke
§ 18 (3)videreføres i forskrift, se § 4-2 (3)
§ 18 (4)videreføres ikke
§ 19 (1) 1. og 2. pkt, 3. pkt. første del§ 4-3 (1)
§ 19 (1) 3. pkt. siste del§ 4-9 (1)
§ 19 (2)§ 4-4
§ 19 (3)§ 4-3 (2) 2. pkt., § 4-4 (2), § 4-9 (2) (forskriftshjemler)
Kapittel V a
§ 20 a (1)videreføres ikke
§ 20 a (2)videreføres ikke
§ 20 a (3)§ 4-5 (1) 2. pkt.
§ 20 a (4)videreføres ikke
§ 20 b (1) 1. og 2. pkt.§ 4-5 (1) 1. pkt.
§ 20 b (1) 3. pkt.§ 4-1 2. pkt.
§ 20 b (2) 1., 2. og 4. pkt.§ 4-5 (2)
§ 20 b (2) 3. pkt.§ 4-1 (1) 2. pkt.
§ 20 b (3)§ 4-5 (3)
§ 20 b (4)bokføringsforskriften § 8-10-4 (2) 2. pkt.
§ 20 b (5)§ 4-6 2. pkt. og § 6-21 (1) 2. pkt.
§ 20 b (6)§ 4-6
§ 20 cdelvis videreført i § 1-3 (2) bokst. b
Kapittel VI
§ 21 (1) 1. pkt.§ 8-1
§ 21 (1) 2. pkt.videreføres ikke
§ 21 (2) 1. og 2. pkt.§ 8-7 (1)
§ 21 (2) 3. pkt.§ 8-7 (2)
§ 21 (3) 1. pkt.§ 9-8 (1)
§ 21 (3) 2. pkt.§ 9-8 (3)
§ 21 (4)§ 9-9
§ 22 (1) nr. 1§ 8-3 (1) bokst. a og b
§ 22 (1) nr. 2§ 8-3 (1) bokst. c
§ 22 (1) nr. 3§ 8-3 (1) bokst. d-h
§ 22 (2)§ 10-5
§ 23 1. pkt.§ 8-2 (1) 1. pkt.
§ 23 2. pkt.§ 8-5
§ 24 (1)§ 11-5 (1) 1. og 2. pkt.
§ 24 (2)§ 11-5 (2)
§ 24 (3) 1. pkt.skattebetalingsloven § 10-60 (1) og (3)
§ 24 (3) 2. pkt.skattebetalingsloven § 10-1 (2)
§ 25§ 15-10 (1)
§ 26 (1)§ 8-2 (3)
§ 26 (2)videreføres ikke
§ 26 a (1)§ 10-1 (1)
§ 26 a (2)§ 18-3 (3)
§ 26 a (3)§ 18-3 (3)
§ 26 a (4)§ 18-3 (3)
§ 26 a (5)§ 10-1 (3) 2. og 3. pkt.
§ 26 a (6)§ 10-1 (3) 1. pkt.
§ 26 b§ 9-1 (1)
§ 26 c§ 9-1 (2)
§ 26 d (1)§ 9-2 (1)
§ 26 d (2)§ 9-2 (2)
§ 26 d (3) 1. pkt.§ 9-2 (3)
§ 26 d (3) 2. pkt.§ 9-3 (1)
§ 26 d (4) 1. pkt.§ 9-2 (4)
§ 26 d (4) 2. pkt.§ 9-3 (1)
§ 26 d (5)§ 9-2 (5)
§ 26 d (6)§ 9-7 (1)
§ 26 d (7)§ 9-3 (3)
§ 26 e (1)§ 9-4 (1)
§ 26 e (2)§ 9-4 (2)
§ 26 e (3)§ 9-5 (1)
§ 26 e (4)§ 9-5 (2)
§ 26 e (5)§ 9-5 (3)
§ 26 e (6)§ 9-5 (4)
§ 26 e (7)§ 9-5 (6)
Kapittel VII
§ 27 (1) 1. pkt.delvis videreført i § 14-1 (1)
§ 27 (1) 2. pkt.§ 14-3 (1)
§ 27 (2) 1. pkt.§ 14-2 (1) 2. pkt. og (2) 2. pkt.
§ 27 (2) 2. pkt.videreføres ikke
§ 27 (3)§ 14-1 (4)
§ 28 (1) 1. og 2. pkt.§ 2-1 (1)
§ 28 (1) 3. pkt.§ 14-2 (2) 1. pkt.
§ 28 (1) 4. pkt.§ 14-1 (2) 2. pkt.
§ 28 (2)§ 2-1 (3) og § 14-2 (1) 1. pkt.
§ 28 (3)videreføres ikke
§ 28 (4) 1. pkt.§ 14-3 (2) og (3)
§ 28 (4) 2. pkt.§ 15-1 (6)
§ 28 (5)videreføres ikke
§ 28 a (1)§ 2-3 (5) 1. pkt.
§ 28 a (2)§ 3-1
Kapittel VIII
§ 29 (1) nr. 1§ 15-1 (1) og (2) bokst. a
§ 29 (1) nr. 2§ 15-1 (2) bokst. b
§ 29 (1) nr. 3§ 15-1 (2) bokst. c
§ 29 (1) nr. 4§ 15-1 (2) bokst. c
§ 29 (1) nr. 5§ 15-1 (2) bokst. d
§ 29 (2)§ 15-1 (2) 2. pkt.
§ 29 (3)§ 15-7 (3)
§ 29 (4)§ 15-6 (3)
§ 29 (5)videreføres ikke
§ 29 (6) 1. pkt.§ 15-7 (4)
§ 29 (6) 2. pkt.videreføres ikke
§ 30 (1) 1. pkt.§ 15-2 1. pkt.
§ 30 (1) 2. pkt.§ 15-2 1. pkt.
§ 30 (1) 3. pkt.§ 15-2 2. pkt.
§ 30 (2)videreføres ikke
§ 30 (3) 1. pkt.§ 15-5 (1)
§ 30 (3) 2. pkt.§ 15-5 (2) 1. og 2. pkt.
§ 30 (3) 3. pkt.§ 15-5 (4)
§ 31 (1) 1. pkt.§ 15-4 (1) 1. pkt.
§ 31 (1) 2. pkt.§ 15-8 (1) 3. pkt.
§ 31 (2)§ 15-5 (3)
§ 31 (3)§ 15-4 (2)
§ 31 a (1) 1. pkt.§ 15-3 (1) 1. pkt.
§ 31 a (1) 2. pkt.§ 15-8 (1) 4. pkt.
§ 31 a (2)§ 15-3 (2)
§ 32 (1)§ 15-9 (1) og (3)
§ 32 (2)§ 15-9 (2)
§ 33 (1) 1. pkt.§ 15-8 (1) 1. pkt.
§ 33 (1) 2. pkt.§ 15-8 (1) 2. pkt.
§ 33 (2)§ 15-7 (1) 1. og 2. pkt.
Kapittel X
§ 39§ 5-8 1. pkt.
§ 40 (1)§ 15-4 (1) 1. pkt.
§ 40 (2) 1. pkt.§ 15-8 (1) 2. pkt.
§ 40 (2) 2. pkt.§ 11-5
§ 40 (3)§ 15-5 (3)
§ 40 (4)§ 11-6
§ 40 (5)§ 2-5, § 15-7 (2)
§ 41 (1)§ 11-1 (1)
§ 41 (2)videreføres ikke
§ 41 (3)deler av forskriftskompetansen videreført i § 16-4 (2)
Kapittel XI
§ 43§ 15-10 (2)
§ 44 (1)§ 15-10 (3) og § 15-10 (4) 2. pkt.
§ 44 (2) 1. pkt.§ 15-14 (1)
§ 44 (2) 2. pkt.§ 15-14 (1)
§ 44 (3)§ 11-4
§ 44 a§ 15-14 (3)
§ 45§ 2-1 (6), § 2-3 (5) 2. pkt., § 3-12 (5), § 3-13 (3), § 4-8 (3), § 6-34, § 8-3 (3) 2. pkt., § 9-9, § 15-10 (4) 1. pkt.
Kapittel XII
§ 46 (1) 1. pkt.§ 15-11 (1) 1. pkt.
§ 46 (1) 2. pkt.§ 15-11 (1) 2. pkt.
§ 46 (1) 3. pkt.§ 15-11 (1) 3. pkt.
§ 46 (2) 1. pkt.§ 15-11 (2) 1. pkt.
§ 46 (2) 2. pkt.§ 15-11 (2) 2. pkt.
§ 46 (3) 1. pkt.§ 15-11 (3)
§ 46 (3) 2. pkt.§ 15-11 (3)
§ 46 a 1. pkt.§ 15-12 (1)
§ 46 a 2. pkt.§ 15-12 (2) 1. pkt.
§ 46 a 3. pkt.§ 15-12 (2) 2. pkt.
§ 46 a 4. pkt.§ 15-12 (2) 3. pkt.
§ 47 (1) 1. pkt.§ 16-1 (1) 1. pkt.
§ 47 (1) 2. pkt.§ 16-1 (1) 2. pkt.
§ 47 (1) 3. pkt.§ 16-1 (1) 3. pkt.
§ 47 (2) 1. pkt.§ 16-1 (2) 1. pkt.
§ 47 (2) 2. pkt.§ 16-1 (2) 2. pkt.
§ 47 (2) 3. pkt.§ 16-1 (2) 3. pkt.
§ 47 (3)§ 16-1 (3)
§ 47 (4)§ 16-1 (5)
§ 47 (5)§ 16-1 (4)
§ 48 (1) 1. pkt.§ 16-2 (1) 1. pkt. bokst. a-c
§ 48 (1) 2. pkt.§ 16-2 (1) 2. pkt.
§ 48 (1) 3. pkt.§ 16-2 (2)
§ 48 (2) 1. pkt.§ 16-2 (3) 1. pkt.
§ 48 (2) 2. pkt.§ 16-2 (3) 2. pkt.
§ 48 (3)§ 16-2 (4)
§ 48 a§ 16-3
§ 49 (1)§ 16-4 (1)
§ 49 (2)§ 16-4 (2)
§ 50 (1)§ 16-5 (1)
§ 50 (2) bokst. a§ 16-5 (2) bokst. a
§ 50 (2) bokst. b§ 16-5 (2) bokst. b
§ 50 (2) bokst. c§ 16-5 (2) bokst. c
§ 50 (3)§ 16-5 (3) 1. pkt.
§ 50 (4)§ 16-5 (3) 2. pkt.
§ 51 (1)§ 15-11 (4) og § 16-1 (4), jf. § 15-11 (4)
§ 51 (2)§ 16-6
§ 52 (1)§ 21-1 (1)
§ 52 (2)§ 21-1 (2)
§ 52 (3)§ 21-1 (3)
§ 53videreføres ikke
Kapittel XIII
§ 54 (1)§ 21-2 (1)
§ 54 (2)§ 21-2 (2)
§ 55 (1) nr. 1§ 18-1 (1) bokst. a
§ 55 (1) nr. 2§ 18-1 (1) bokst. b
§ 55 (1) nr. 3§ 18-1 (1) bokst. c
§ 55 (2) 1. pkt.§ 18-1 (2) 1. pkt.
§ 55 (2) 2. pkt.videreføres ikke
§ 55 (3)§ 18-1 (3)
§ 56 (1) 1. pkt.§ 18-3 (1) 1. pkt.
§ 56 (1) 2. pkt.§ 18-3 (1) 2. pkt.
§ 56 (1) 3. pkt§ 18-3 (4)
§ 56 (2)§ 18-3 (2) 1. og 2. pkt.
§ 56 (3)§ 18-3 (2) 3. pkt.
Kapittel XIV
§ 57 (1) 1. pkt.§ 19-1 (1) 1. pkt.
§ 57 (1) 2. pkt.§ 19-1 (1) 2. pkt.
§ 57 (2) 1., 2. og 3. pkt.§ 19-1 (2)
§ 57 (2) 4. pkt.videreføres ikke
§ 57 (3)tenkt videreført i forskrift
§ 57 (4)tenkt videreført i forskrift
§ 57 (5)tenkt videreført i forskrift
§ 57 (6)§ 12-2 (2)
§ 57a§ 19-2
§ 58 (1)§ 19-1 (3)
§ 58 (2)videreføres ikke, forvaltningsloven §§ 33 og 34
§ 58 (3)§ 19-1 (2)
Kapittel XIVa
§ 58 a (1) 1. pkt.§ 17-1 (1) 1. pkt.
§ 58 a (1) 2. pkt.§ 17-1 (1) 2. pkt.
§ 58 a (2)§ 17-1 (2)
§ 58 b§ 13-3 (1) 1. pkt.
§ 58 c§ 17-2
§ 58 d (1)§ 17-3 (1)
§ 58 d (2)§ 17-3 (2)
§ 58 d (3)§ 17-3 (3)
§ 58 e§ 17-4
Kapittel XV
§ 61 (1)§ 20-1 (1)
§ 61 (2)§ 20-1 (2) 1. pkt.
§ 61 (3)§ 20-1 (2) 2. pkt.
Kapittel XVI
§ 62 (1) 1. pkt.§ 3-29
§ 62 (1) 2. pkt.§ 4-11 (1) 1. pkt.
§ 62 (2)§ 4-11 (2)
§ 62 (3)§ 4-11 (4) 1. pkt.
§ 62 (4)§ 4-11 (1) 2. pkt.
§ 62 (5)videreføres ikke
§ 63 (1) 1. pkt.§ 7-1, § 7-3 (1), § 7-4 (1) og § 7-5 (1)
§ 63 (1) 2. pkt.§ 7-3 (1), § 7-4 (1), § 7-5 (1)
§ 63 (2)§ 7-1 (1)
§ 63 (3)delvis videreført i § 1-3 (2) bokst. b
§ 64 1. pkt.§ 11-2
§ 64 2. pkt.§ 13-3 (2) 2. pkt.
§ 65videreføres ikke
§ 65 avidereføres ikke, jf. § 3-30
§ 66videreføres ikke
Kapittel XVII
§ 68§ 15-13
Kapittel XVIII
§ 69§ 19-3 (2)
§ 70§ 19-3 (1)
Kapittel XIX
§ 72 nr. 1 1. pkt.§ 21-4 (1)
§ 72 nr. 1 2. pkt.videreføres ikke
§ 72 nr. 2 (1) 1. pkt.§ 21-4 (2) 1. pkt.
§ 72 nr. 2 (1) 2. pkt.§ 21-4 (2) 2. pkt.
§ 72 nr. 2 (2)§ 21-4 (2) 3. pkt.
§ 72 nr. 3§ 21-4 (3)
§ 72 nr. 4§ 21-4 (4)
§ 72 nr. 5§ 21-4 (5)
§ 73 (1) 1. pkt.§ 21-3 (1) 1. pkt.
§ 73 (1) 2. pkt.§ 21-3 (1) 2. pkt.
§ 73 (1) 3. pkt.§ 18-3 (1) 1. pkt.
§ 73 (2)§ 21-3 (2)
Kapittel XX
§ 74§ 22-1 (1) og (2)
§ 75§ 23-1 (3)

C. Fra gjeldende forskrifter til forslaget til ny merverdiavgiftslov

ForskrifterLovforslaget
forskrift nr. 1 § 13 (1) deler av 1. pkt.§ 4-7 (1)
forskrift nr. 2 § 7§ 4-2 (2)
forskrift nr. 8 § 2§ 6-5 (2)
forskrift nr. 9 § 1 (1) og (2)§ 6-9 (1) 1. pkt. bokst. f og § 7-3 (1)
forskrift nr. 9 § 1 (4)§ 6-9 (1) 2. pkt. og § 7-3 (1)
forskrift nr. 12 § 1 1. pkt§ 4-11 (1) 1. pkt.
forskrift nr. 12 § 1 2. pkt§ 4-11 (4) 1. pkt.
forskrift nr. 12 § 2§ 4-11 (1) 2. pkt.
forskrift nr. 12 § 3 a (1)§ 4-11 (2)
forskrift nr. 12 § 3 a (3)§ 4-11 (2)
forskrift nr. 12 § 4 (1)§ 4-11 (4) 2. pkt., § 7-2 (1) 1. pkt., § 7-2 (2) 1. pkt., § 7-3 (2), § 7-4 (3)
forskrift nr. 12 § 4 (2)§ 7-2 (2) 2. pkt.
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 1§ 7-2 (1), jf. tolloven § 5-1 (1) bokst. d
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 2§ 7-2 (1), jf. tolloven § 5-9 (1)
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 4§ 7-2 (1), jf. tolloven § 5-3 (1) bokst. c
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 5§ 7-2 (1), jf. tolloven § 5-3 (1) bokst. c
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 7§ 7-2 (1), jf. tolloven § 5-6 (1) bokst. d
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 8videreføres ikke
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 9§ 7-2 (1), jf. tolloven § 5-3 (1) bokst. c
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 10§ 7-2 (1), jf. tolloven § 5-3 (1) bokst. e
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 11videreføres ikke
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 12videreføres ikke
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 14§ 7-4 (4)
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 15 bokst. a§ 7-2 (2), jf. tolloven § 6-2 (1) bokst. h
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 15 bokst. b§ 7-2 (2), jf. tolloven § 6-2 (1) bokst. d og j
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 15 bokst. c§ 7-2 (2), jf. tolloven § 6-1 (1) bokst. a
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 15 bokst. d§ 7-2 (1) 2. pkt.
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 15 bokst. e§ 7-2 (2), jf. tolloven § 6-1 (1) bokst. a
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 16§ 7-1 (1)
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 17videreføres ikke
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 18videreføres ikke
forskrift nr. 12 § 5 (1) nr. 20§ 7-4 (2)
forskrift nr. 12 § 5 (2)§ 7-2 (1) 2. pkt.
forskrift nr. 12 § 5 a§ 7-7
forskrift nr. 12 § 6§ 10-9 1. pkt.
forskrift nr. 12 § 7 bokst. a 1. pkt.§ 10-7 (1) bokst. a og (2) 1. pkt.
forskrift nr. 12 § 7 bokst. a 2. pkt.§ 10-7 (1) bokst. c
forskrift nr. 12 § 7 bokst. b§ 10-8 (1) bokst. a og (2)
forskrift nr. 12 § 7 bokst. c 1. pkt.§ 10-8 (1) bokst. b og (2)
forskrift nr. 12 § 7 bokst. c 2. pkt.§ 7-2 (2) 1. pkt., jf. tolloven § 6-2 (1) bokst. e, f og g
forskrift nr. 12 § 7 bokst. d§ 10-7 (1) bokst. d
forskrift nr. 12 § 7 bokst. e§ 10-7 (1) bokst. b og (2) 1. pkt.
forskrift nr. 17 § 1 1. pkt.§ 12-1 (1)
forskrift nr. 17 § 1 2. pkt.§ 12-2 (1)
forskrift nr. 17 § 1 3. pkt.§ 12-2 (1)
forskrift nr. 17 § 2§ 12-2 (1) og § 19-1 (1)
forskrift nr. 17 § 3 (1)§ 12-1 (2) og § 12-2
forskrift nr. 17 § 3 (2)hører inn under skattebetalingsloven
forskrift nr. 17 § 3 (3)videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 4videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 5 1. pkt.§ 12-2 (1)
forskrift nr. 17 § 5 2. pkt.videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 5 3. pkt.videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 6 (1)§ 12-1 (1)
forskrift nr. 17 § 6 (2)videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 6 (3)videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 7 1. pkt.§ 13-1
forskrift nr. 17 § 7 2. pkt.videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 8videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 9videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 10 (1)§ 19-1 (1)
forskrift nr. 17 § 10 (2)§ 18-3 (1)
forskrift nr. 17 § 11 1. pkt.videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 11 2. pkt.videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 12videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 13videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 14 (1) 1. pkt.videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 14 (1) 2. pkt.videreføres ikke
forskrift nr. 17 § 14 (2)videreføres ikke
forskrift nr. 17 §§ 16-22tenkt videreført i forskrift
forskrift nr. 18 § 1§ 8-2 (1)
forskrift nr. 18 § 4§ 8-2 (3) og (4)
forskrift nr. 19 § 1 2. pkt.§ 6-3 (1) 2. pkt.
forskrift nr. 19 § 2 nr. 9§ 6-3 (2)
forskrift nr. 19 § 4§ 6-3 (3)
forskrift nr. 22 § 11§ 10-6 (1)
forskrift nr. 24 § 1 (1)§ 6-21 (1) 1. pkt. og § 6-30 (1)
forskrift nr. 24 § 1 (2) bokst. bvidereføres ikke
forskrift nr. 24 § 1 (2) bokst. cvidereføres ikke
forskrift nr. 24 § 1 (3)§ 6-33 (1)
forskrift nr. 24 § 2 (2)videreføres ikke
forskrift nr. 24 § 3§ 6-24
forskrift nr. 24 § 4 (1) nr. 1§ 6-26 (1)
forskrift nr. 24 § 4 (1) nr. 2§ 6-26 (2)
forskrift nr. 24 § 5§ 8-3 (1) bokst. f og g og § 3-11 bokst. d og e
forskrift nr. 24 § 8 (1)§ 6-22 (1) og § 6-30 (1)
forskrift nr. 24 § 8 (2) bokst. avidereføres ikke
forskrift nr. 24 § 8 (2) bokst. bvidereføres ikke
forskrift nr. 24 § 8 (4) 1. pkt.§ 6-22 (2) 1. pkt.
forskrift nr. 24 § 8 (4) 2. pkt.§ 6-22 (3) 1. pkt.
forskrift nr. 24 § 8 (5)§ 6-22 (3) 2., 3., og 4. pkt.
forskrift nr. 24 § 9 (1)§ 6-30 (2) og § 6-31 (1)
forskrift nr. 24 § 14 (2)§ 8-3 (2), § 10-5
forskrift nr. 24 § 16§ 6-25 (1)
forskrift nr. 24 § 17§ 6-25 (2) 2. pkt.
forskrift nr. 24 § 18§ 6-25 (2) 1. pkt.
forskrift nr. 24 § 20 (1)§ 6-23 (1)
forskrift nr. 27 § 1 (1) og (2)§ 6-32 (1)
forskrift nr. 27 § 4 (2)§ 1-3 (1) bokst. k
forskrift nr. 27 § 5§ 6-32 (2)
forskrift nr. 31 § 1 (1)§ 6-28 (1) 1. pkt.
forskrift nr. 31 § 1 (2)§ 6-28 (1) 2. pkt.
forskrift nr. 31 § 1 (3)§ 6-28 (2)
forskrift nr. 31 § 1 (5)§ 6-28 (4)
forskrift nr. 31 § 2§ 6-28 (3)
forskrift nr. 34 nr. 4§ 6-28 (5)
forskrift nr. 36 § 1 (1)§ 6-4 (1) 1. pkt.
forskrift nr. 36 § 1 (2)§ 6-4 (1) 3. pkt.
forskrift nr. 36 § 1 (3)§ 6-4 (2)
forskrift nr. 36 § 2 (2)§ 6-4 (1) 2. pkt.
forskrift nr. 38 § 1 (1)§ 15-4 (1) 1. pkt.
forskrift nr. 38 § 3 1. pkt.§ 15-1 (3)
forskrift nr. 40 § 1 (1)§ 15-4 (1) 1. pkt.
forskrift nr. 40 § 2 1. pkt.§ 15-1 (3)
forskrift nr. 41 § 1§ 2-3 (3)
forskrift nr. 41 § 3 (1) første del§ 15-4 (1) del av 2. pkt.
forskrift nr. 41 § 3 (1) siste del§ 11-1 (1)
forskrift nr. 42 § 1 nr. 1 1. pkt.§ 6-9 (2)
forskrift nr. 42 § 1 nr. 2§ 6-9 (2)
forskrift nr. 42 § 1 nr. 3 1. pkt.§ 6-10 (2)
forskrift nr. 42 § 1 nr. 4§ 6-11 (2)
forskrift nr. 42 § 1 nr. 5§ 6-9 (2), § 6-10 (2), § 6-11 (2)
forskrift nr. 42 § 2§ 6-9 (2) 2. pkt., § 6-10 (2) 2. pkt., § 6-11 (2) 2. pkt.
forskrift nr. 45 § 1 (1)§ 11-6 (1)
forskrift nr. 50videreføres ikke
forskrift nr. 53videreføres ikke
forskrift nr. 56 § 11§ 4-8 (1)
forskrift nr. 56 § 12§ 4-8 (2)
forskrift nr. 59 § 1§ 2-3 (2)
forskrift nr. 59 § 3 første del§ 15-4 (1) del av 2. pkt.
forskrift nr. 59 § 3 siste del§ 11-1 (1)
forskrift nr. 64 § 9§ 4-8 (1)
forskrift nr. 64 § 10§ 4-8 (1)
forskrift nr. 69 § 1§ 3-24 (1) 1. pkt.
forskrift nr. 69 § 2 (1)§ 3-24 (1) 2. pkt. bokst. a-c
forskrift nr. 69 § 2 (2)§ 1-3 (2) bokst. a (forskriftshjemmel)
forskrift nr. 69 § 3§ 6-17 (1), jf. § 6-6 (2)
forskrift nr. 71 § 1 (1)§ 2-1 (5) 1. pkt.
forskrift nr. 71 § 1 (2)§ 2-1 (5) 2. pkt.
forskrift nr. 71 § 3§ 11-1 (2)
forskrift nr. 72 § 1§ 9-8 (1)
forskrift nr. 72 § 2 (1)§ 9-8 (2)
forskrift nr. 72 § 3§ 9-8 (3)
forskrift nr. 72 § 4§ 9-8 (4)
forskrift nr. 87videreføres ikke
forskrift nr. 90 § 1 (1) 1. pkt.§ 8-4 (1) 2. pkt.
forskrift nr. 90 § 1 (2)§ 1-3 (2) bokst. a (forskriftshjemmel)
forskrift nr. 90 § 2 (1)§ 9-6 (1)
forskrift nr. 90 § 2 (2)§ 9-6 (2)
forskrift nr. 90 § 3§ 9-6 (3)
forskrift nr. 90 § 4§ 9-6 (4)
forskrift nr. 106 § 1 (2)§ 10-1 (2)
forskrift nr. 108 § 1§ 3-7 (4)
forskrift nr. 108 § 2§ 8-1
forskrift nr. 109 § 11§ 4-6
forskrift nr. 116 § 1§ 2-3 (4)
forskrift nr. 117 § 1§ 2-3 (1)
forskrift nr. 118 § 2 (1) nr. 1§ 3-4 (1) bokst. a
forskrift nr. 118 § 2 (1) nr. 2§ 3-4 (1) bokst. a
forskrift nr. 118 § 2 (1) nr. 3 1. pkt.§ 3-4 (1) bokst. b og c
forskrift nr. 118 § 2 (1) nr. 3 2. pkt.§ 3-4 (1) bokst. b
forskrift nr. 118 § 2 (2)§ 3-4 (2)
forskrift nr. 118 § 2 (3)§ 3-4 (3)
forskrift nr. 118 § 2 (4)§ 3-4 (1)
forskrift nr. 118 § 3§ 3-4 (2)
forskrift nr. 119 § 2 nr. 1§ 3-2 (1) bokst. a og b
forskrift nr. 119 § 2 nr. 2§ 3-2 (1) bokst. c
forskrift nr. 119 § 2 nr. 3§ 3-2 (1) bokst. d
forskrift nr. 119 § 2 nr. 4§ 3-3 (1)
forskrift nr. 119 § 2 nr. 5§ 3-3 (1)
forskrift nr. 119 § 2 nr. 6§ 3-2 (1) bokst. e
forskrift nr. 119 § 3 bokst. a§ 3-2 (2) og § 3-3 (2)
forskrift nr. 119 § 3 bokst. b§ 3-2 (3) og § 3-3 (2)
forskrift nr. 119 § 3 bokst. c§ 3-2 (5)
forskrift nr. 119 § 3 bokst. d§ 3-2 (1) og § 3-3 (1)
forskrift nr. 119 § 3 bokst. e§ 3-2 (4) og § 3-3 (2)
forskrift nr. 120 § 1§ 5-2 (1)
forskrift nr. 120 § 2 (1)§ 5-2 (2)
forskrift nr. 120 § 3 (deler av)§ 5-2 (3)
forskrift nr. 120 § 7 (deler av)§ 5-2 (1)
forskrift nr. 120 § 8§ 5-2 (1)
forskrift nr. 121 § 1 (1) del av 1. pkt.§ 3-30 (1)
og 2. pkt.
forskrift nr. 121 § 1 (1) rest 1. pkt.§ 3-30 del av (2)
forskrift nr. 121 § 1 (1) 3. pkt.§ 1-3 (1) bokst. i
forskrift nr. 121 § 1 (2) 1. pkt.§ 3-30 del av (2)
forskrift nr. 121 § 1 (2) 2. pkt.§ 3-30 (3)
forskrift nr. 121 § 1 (3)§ 3-30 (4)
forskrift nr. 121 § 1 (4)§ 3-30 (5)
forskrift nr. 121 § 2 (1) og (2)§ 11-3 (1)
forskrift nr. 121 § 2 (3) 1. pkt.§ 11-3 (2)
forskrift nr. 121 § 2 (3) 2. pkt.§ 2-1 (2)
forskrift nr. 121 § 2 (3) 3. pkt.§ 11-1 (2)
forskrift nr. 121 § 3§ 4-12
forskrift nr. 121 § 4 (1) 1. pkt.§ 15-6 (1) 1. pkt.
forskrift nr. 121 § 4 (1) 2. pkt.§ 15-6 (2) 1. og 2. pkt.
forskrift nr. 121 § 4 (1) 3. pkt.§ 15-7 (1) 3. pkt.
forskrift nr. 121 § 4 (1) 4. pkt.videreføres ikke
forskrift nr. 121 § 4 (2)§ 15-1 (4)
forskrift nr. 121 § 4 (3) 1. pkt.§ 15-1 (4), jf. § 11-1 (2)
forskrift nr. 122 § 1 (1)§ 15-3 (1) 1. pkt.
forskrift nr. 122 § 1 (2)§ 15-3 (1) 2. pkt.
forskrift nr. 122 § 3 1. pkt.§ 15-8 (1) 1. pkt.
forskrift nr. 122 § 3 2. pkt.videreføres i skattebetalingsloven
forskrift nr. 125 § 1§ 15-7 (3) 1. pkt.
forskrift nr. 125 § 3 (1)§ 15-7 (3)
forskrift nr. 125 § 3 (2) 1. pkt.§ 15-8 (2) 1. pkt.
forskrift nr. 125 § 5§ 15-7 (3)
forskrift nr. 132 § 1-4§ 9-5 (5)
forskrift nr. 132 § 2-2 (2)§ 9-3 (2)
forskrift nr. 132 § 2-8§ 9-4 (3)
forskrift nr. 132 § 2-9 (1)§ 9-7 (2)

D. Fra Stortingets plenarvedtak om merverdiavgift til forslaget til ny merverdiavgiftslov

Merverdiavgiftsvedtaket (2009)Lovforslaget
§ 1 nr. 1§ 5-1 (1)
§ 1 nr. 2§ 5-8
§ 2§ 5-2
§ 3 bokst. a§ 5-7
§ 3 bokst. b§ 5-3
§ 3 bokst. c§ 5-5
§ 3 bokst. d§ 5-4
§ 3 bokst. e§ 5-6
§ 3 bokst. f§ 5-3, § 5-5 (4)
§ 4videreføres ikke
Til forsiden