Prop. 1 LS (2010–2011)

FOR BUDSJETTÅRET 2011 Skatter og avgifter 2011

Til innholdsfortegnelse

3 Tollnedsettelser og tollkvoter

Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2009

FAT1

 

Tollkvote forskrift

 

Konserves forskriften

 

RÅK-import

 

Innenlands bearbeiding

 

Utenlands bear-

beiding

Kap

Vareslag

Gene- relle

Indivi-duelle

 

Kvote

 

Indivi-duelle

Kvote

 

Indivi-duelle

 

Indivi-

duelle

 

Indivi-duelle

1

Levende dyr

38

111

2

Kjøtt og spiselig slakteavfall

38

13

289

4

3

4

Melk og meieriprodukter

46

250

6

5

Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted

17

1

6

Levende trær og andre planter

7

1

7

Grønnsaker, røtter og knoller

39

57

24

32

2

8

Spiselige frukter og nøtter

10

79

44

38

113

10

Korn

27

183

4

11

Mølleprodukter

60

24

15

12

Oljeholdige frø og frukter

2

166

141

15

Animalske og vege-tabilske oljer og fettstoffer

12

133

4

1

16

Produkter av kjøtt, flesk, mv

5

73

2

1

17

Sukker og sukkervarer

36

35

3

18

Kakao og varer derav

4

4

19

Produkter av korn, mel, stivelse eller melk

2

8

2

20

Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plante-deler

1

2170

13

126

104

2

21

Forskjellige tilberedte næringsmidler

5

12

25

22

Drikkevarer, etylalko-hol og eddik

4

23

Reststoffer og avfall fra næringsmiddel-industrien, tilberedt dyrefôr

74

192

32

14

35

Proteiner; modifisert stivelse

1

2

38

Diverse kjemiske produkter

24

Sum

267

3015

1215

196

217

28

12

60

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 3.2  Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import

Varenummer

Produkt

 

Importert

20091

 

Kvoteutnyttelse

 

Auksjonsbeløp2

SSB

Import3

2009

   

Kvote

 

2009

2008

 

2009

2008

   

tonn

tonn

 

%

%

 

kr/kg

kr/kg

Tonn

01.01.1010/9011/19

Islandshest (stk.)

200

92

46

46

-

-

117

01.06.1910,

02.08.9021

Levende rein og reinsdyrkjøtt

0

-

-

-

-

-

28

kap. 2 UB

Kjøtt

1 080

204

19

18

0,01

0,01

12 144

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

35

5

15

17

-

-

14 629

02.01/02.02

Storfekjøtt (BW/NA)

500

499

100

94

1,15

0,01

3 199

02.02

Storfekjøtt

1 084

1 070

99

91

16,81

50,74

3 707

02.03.2110

Svinekjøtt

1 381

1

0

55

0,01

1,02

1

02.04.1000/2100/2200/3000/4100/4200/4300/5000

Sau- og geitekjøtt

206

185

90

96

21,54

26,52

1 261

02.04

Sauekjøtt (IS)

600

564

94

66

-

-

565

02.06.4100

Lever av svin (EU)

250

45

18

0

0,01

0,01

45

02.07.1200

Hønsekjøtt

221

65

29

51

0,19

1,10

576

02.07.2500

Kalkunkjøtt

221

0

0

0

0,01

0,02

40

02.07.3300

Ender, gjess med mer.

221

71

32

28

0,05

0,13

72

02.08.1000/9099

Annet vilt (bearb. kvote)

10

3

30

19

-

-

73

02.08.9046/47/

48/94/ 99, 02.03

Annet vilt og hjort

200

195

98

57

44,08

56,19

205

02.08.9030

Skogsfugl/ryper (bearb.kvote)

10

1

9

9

-

-

14

02.08.9043

Elg (bearb. kvote)

80

19

24

43

-

-

204

02.08.9043/44/45

Elgkjøtt

60

32

53

87

35,51

37,00

43

02.08.9046

Hjort (bearb. kvote)

10

1

12

50

-

-

1

02.08.1000/9030/99

Skogsfugl/ryper, kanin og hare

70

23

33

41

1,11

4,76

87

02.10.1100

Skinke av svin (EU)

200

186

93

85

6,26

44,53

282

Kap. 4 UB

Meieri

3 120

1 332

43

43

0,02

0,01

11 794

04.05.1000

Smør

575

342

60

65

0,01

0,01

352

Ex. 04.06

Ost (EU)

4 500

4 348

97

99

-

-

8 560

Ex. 04.06

Ost (EFTA)

90

30

33

32

0,07

1,65

152

04.07.0011/19

Hønseegg (EU)

290

279

96

86

0,03

1,10

593

04.07.0019

Hønseegg (WTO)

1 295

182

14

88

0,01

0,01

462

04.09.0000

Honning (GSP)

192

136

71

97

0,73

6,47

136

05.11.9911/21

Blodpulver (EU)

300

175

58

73

0,01

0,01

179

07.01.9029

Matpotet (EG)

1 310

0

0

0

0,01

0,01

0

07.04.9013/20

Hvitkål

134

33

25

31

0,01

0,01

785

07.04.9040

Rødkål

134

13

10

2

0,01

0,01

75

07.05.1112/22

Issalat (EU)

600

441

74

87

-

-

5 675

07.08.1000

Erter (EG)

60

0

0

0

0,01

-

5

07.12.9011

Tørkede poteter (EU)

300

201

67

69

0,01

0,02

203

08.08.1011

Epler (EU)

2 000

1 496

75

91

0,01

0,01

12 280

08.08.1011

Epler (WTO)

8 000

7 140

89

95

0,55

0,55

24 689

08.08.2021

Pærer

250

219

87

96

3,01

3,96

6 433

08.10.1023/24

Jordbær (EU)

300

299

100

82

4,61

4,58

1 081

08.11.1001/09

Jordbær (konserves) (EU)5

1 900

1 863

98

89

-

-

3 621

08.11.1001/09

Jordbær (konserves)5

1 200

1 082

90

98

-

-

4 232

08.11.2001/05

Bringebær (konserves) (EU)5

950

941

99

90

-

-

1 781

08.11.2001/05

Bringebær (konserves)5

724

529

73

67

-

-

1 975

08.11.2001/06, 20.09.8010/20

Solbær/-konsentrat (konserves)5

1 150

1 098

96

98

-

-

08.12.1000

Kirsebær (EU)

100

0

0

0

-

0,01

0

10.01.9000

Durumhvete (CA)

1 000

320

3

-

0,01

-

2 295

10.01.1000/9000, 10.02.0000, 10.08.9000

Matkorn5

189 000

185 783

98

98

0,02

0,01

314 748

10.01.9000, 10.03.0000, 10.04.0000, 10.05.9010, 10.07.0010, 11.03.1310, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/2010/

3000/4000, 23.03.2010

Kraftfôrråvarer5

181 000

177 695

98

99

0,01

0,01

457 287

12.05.1010/9010

Oljefrø5

15 000

14 925

100

100

0,01

0,01

9 989

12.09.2300

Svingelfrø (EU)

75

61

81

71

0,03

0,01

554

12.09.2300

Svingelfrø til plen (EU)

55

54

98

67

0,70

0,01

12.09.2400

Engrappfrø (EU)

50

47

95

48

0,02

0,01

170

12.09.2400

Engrappfrø til plen (EU)

100

41

41

64

0,02

0,01

12.09.2500

Raigrasfrø (EU)

700

656

94

97

0,02

0,01

898

12.14.9091

Høy (EU)

35 000

9 518

27

43

-

-

9 677

12.14.9091

Høy (andre land)

500

-

0

0

-

-

5

kap. 16 UB

Kjøtt

5 520

1 448

26

28

-

0,19

2 485

16.01.0000

Pølser (EU)

200

175

88

88

41,65

49,94

960

16.02.3101

Kalkunrull

20

14

70

37

0,08

0,01

15

ex 16.02.4100

Herm. skinke (GSP)

100

0

0

0

0,01

0,15

0

16.02.4910

Bacon crisp (EU)

250

135

54

47

0,02

0,02

298

16.02.5001

Kjøttboller (EU)

150

150

100

76

4,22

11,30

153

ex 16.02.5009

Herm. tunge (GSP)

50

0

0

0

0,01

0,01

51

ex 16.02.5009

Corned beef (GSP)

Corned beef

55

20

36

95

0,03

0,01

145

30

21

5

0,21

0,01

110

20.05.4001/4009

Herm. erter (GSP)

200

0

0

0

0,01

0,01

0

20.05.5901

Herm. snittebønner (GSP)

100

90

90

84

0,03

0,02

127

20.05.5901

Herm. brekkbønner (GSP)

50

37

74

67

0,03

0,07

ex 20.05.9909

Grønnsaksblanding (GSP)

150

4

3

5

0,01

0,01

513

20.07.9903/9908, 20.08.9901, 20.09.7100/7900

Eplesaft/-konsentrat (konserves) (EU)5

2 300

2 273

99

79

-

-

13 196

20.07.9903/9908, 20.08.9901, 20.09.7100/7900

Eplesaft/-konsentrat (konserves)5

8 365

6 855

82

78

-

-

14 553

23.09.1012

Kattemat (EU)

1 000

641

64

47

0,01

0,01

9 351

23.09.1012

Kattemat (CA)

1 000

-

-

-

-

-

0

1 Registrert import innenfor kvoten.

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen enten ikke fordelt eller fordelt etter søknad.

3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer. De kvotene som ikke er globale er sammenlignet med de landområder som er nevnt i kolonnen for produkt. Tallene viser importen på varenummeret i kalenderåret 2009.

4 Tallene kan avvike fra SSBs statistikk

5 Kvoten er ikke gitt på kalenderår

Kilde: Landsbruks- og matdepartementet.

Til forsiden