Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 64 L (2011–2012)

Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Til innholdsfortegnelse

4 Kort om andre nordiske land

Island har en tredelt foreldrepengeordning. Hver av foreldrene har rett til tre måneder av perioden. Fordelingen av de siste tre månedene bestemmer foreldrene selv.

I Sverige er foreldrepengeperioden i utgangspunktet todelt ved at foreldrene har rett til halvparten av stønadsperioden hver. Foreldrene kan overføre sin del av perioden til den andre. To måneder av perioden er imidlertid øremerket hver av foreldrene og kan ikke overføres. Den totale stønadsperioden er på 13 måneder pluss tre måneder som kan tas ut på minstenivå (180 SEK dagen).

I den danske foreldrepengeordningen er det ingen fedrekvote. Foreldrene velger altså selv hvordan de vil fordele foreldrepengeuttaket.

Danske fedre har det laveste foreldrepengeuttaket. I 2010 tok fedrene i Danmark ut 8 prosent av det totale antall permisjonsdager. I Norge tok fedrene ut 15 prosent dette året, i Sverige 24 prosent og på Island 32 prosent.

Til toppen
Til dokumentets forside