Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 64 L (2011–2012)

Endringer i folketrygdloven (tredeling av foreldrepengeperioden)

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Fedrekvoten i en tredelt ordning vil bli like lang som dagens fedrekvote. Forslaget om en tydeligere tredeling av foreldrepengeperioden har dermed ikke økonomiske konsekvenser. Forslaget vil kreve endringer i NAVs IKT-systemer. Kostnadene ved disse anslås på usikkert grunnlag til om lag 500 000 kroner. Kostnadene dekkes innenfor Arbeids- og velferdsetatens ramme.

Til toppen
Til dokumentets forside