Prop. 73 S (2011–2012)

Et forsvar for vår tid

Til innholdsfortegnelse

Forslag
til vedtak om utviklingen av et forsvar for vår tid

Styrkestruktur

I

Stortinget slutter seg til Forsvarets fremtidige styrkestruktur som beskrevet i tabell 7.5. Forsvarsdepartementet gis fullmakt til å iverksette endringene.

Luftforsvaret

II

Forsvarets fremtidige kampflybase utvikles på Ørland flystasjon med en kampflyskvadronstruktur bestående av 331 skvadron og 332 skvadron. 338 skvadron legges ned. Det etableres en fremskutt operasjonsbase ved Evenes. Bodø hovedflystasjon legges ned. Luftforsvarets styrkeproduksjon tilknyttet luftvern og basesett flyttes til Ørland.

III

Rygge flystasjon nedlegges som flystasjon. Forsvarets EK-støttesenter (FEKS) flyttes til Ørland. 717 skvadron flyttes til Gardermoen. 720 skvadron legges ned, og det opprettes et detasjement med Bell 412 helikoptre på Rygge underlagt 339 skvadron på Bardufoss.

IV

Generalinspektøren for Luftforsvaret, Luftforsvarsstaben, Luftoperativt inspektorat og Luftforsvarets utdanningsinspektorat lokaliseres til Reitan.

V

Luftforsvarets stasjon Mågerø legges ned, Luftforsvarets kontroll og varslingsskole flyttes til Sørreisa, og Luftforsvarets programmeringssenter flyttes til Reitan.

VI

Luftforsvarets rekruttutdanning videreføres ved KNM Harald Haarfagre på Madla.

Til forsiden