Prop. 1 LS (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Skatter, avgifter og toll 2016

Til innholdsfortegnelse

B – Forslag til skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til forsiden