Prop. 1 LS (2015–2016)

FOR BUDSJETTÅRET 2016 Skatter, avgifter og toll 2016

Til innholdsfortegnelse

3 Toll

Tabell 3.1 Antall administrative tollnedsettelser for landbruksvarer 2014

FAT1

Tollkvoteforskriften

RÅK-import

Innenlands bearbeiding

Utenlands bearbeiding

Kap.

Vareslag

Gene- relle

Individ-uelle

Kvote

Individ-uelle

Indivi-duelle

Indivi-duelle

1

Levende dyr

25

57

2

Kjøtt og spiselig slakteavfall

44

3

584

2

50

4

Melk og meieriprodukter

60

201

47

5

Produkter av animalsk opprinnelse ikke nevnt eller innbefattet annet sted

37

1

6

Levende trær og andre planter

19

30

7

Grønnsaker, røtter og knoller

36

124

33

1

8

Spiselige frukter og nøtter

20

145

131

10

Korn

1

25

399

3

11

Mølleprodukter

47

21

24

4

12

Oljeholdige frø og frukter

4

121

131

13

Skjellakk og lignende

1

15

Animalske og vegetabilske oljer og fettstoffer

88

2

6

Produkter av kjøtt, flesk, mv.

26

184

88

17

Sukker og sukkervarer

38

48

18

Kakao og varer derav

2

8

19

Produkter av korn, mel, stivelse eller melk

1

11

3

18

20

Produkter av grønnsaker, frukter, nøtter og andre plantedeler

13

2 785

47

34

21

Forskjellige tilberedte næringsmidler

18

59

7

17

22

Drikkevarer

1

232

Reststoffer og avfall fra næringsmiddelindustrien, tilberedt dyrefôr

93

434

57

8

35

Proteiner; modifisert stivelse

1

38

Diverse kjemiske produkter

3

Sum:

278

3 985

1 897

72

18

275

1 Forskrift om administrative tollnedsettelser for landbruksvarer.

2 Etter Forskrift om sikkerhetsmekanisme og overvåkningssystem for toll- og kvotefri import av korn, mel og kraftfôr fra minst utviklede land (MUL) er det innvilget 9 tillatelser til import, alle på kapittel 23. Disse er inkludert i kolonnen for FAT.

Kilde: Landbruks- og matdepartementet.

Tabell 3.2 Oversikt over tollkvoter, kvotenes størrelse, utnyttelse, auksjonsbeløp og SSB import

Kvoteutnyttelse

Auksjonsbeløp2

SSB3 import 2014

Kvote 2014

Importert1 2014

2014

2013

2014

2013

Varenummer

Produkt

Tonn

Tonn

Pst.

Pst.

Kr/kg

Kr/kg

Tonn

01.01.2100/2901/ 2909

Islandshest

200 stk.

44 stk.

22

18

57 stk.

01.06.1910, 02.08.9021

Levende rein og reinsdyrkjøtt

0

0

0

0

7

02.01.3001,02.02. 3001

Storfekjøtt (GSP)

500

410

82

68

3 493

02.01, 02.02

Storfekjøtt (Namibia/Botswana)

2 700

2 696

100

99

3 203

02.01, 02.02

Storfekjøtt (Namibia/Botswana)

500

492

98

94

1,63

9,24

02.01, 02.02

Storfekjøtt (Swaziland)

500

481

96

97

495

kap. 2 og kap. 16

Kjøtt til messer

100

52

52

60

02.02

Storfekjøtt (WTO)

1 084

1 084

100

100

40,72

27,62

3 186

02.01.1000/2001/ 2002/2003/2004, 02.02.1000/2001/ 2002/2003/2004

Storfekjøtt (EU)

900

893

99

98

19,63

13,56

6 456

02.03.2101

Svinekjøtt (WTO)

1 381

4

0

0

0,01

0,01

13

02.03.1101/2101

Svinekjøtt (EU)

600

588

98

94

1,03

0,03

591

02.04.1000/2100/ 2200/2300/3000/ 4100/4200/4300

Småfekjøtt (Botswana, Namibia og Swaziland)

400

59

15

43

59

02.04.1000/2100/ 2200/3000/4100/ 4200/4300/5000

Småfekjøtt (WTO)

206

187

91

99

24,03

26,69

2 393

02.04.1000/2100/ 3000

Sauekjøtt (Island)

600

578

96

100

583

02.06.4100

Lever av svin (EU)

250

127

51

0

0,01

0,01

129

02.07.1100/1200/ 2400/2500

Kjøtt av fjærfe (EU)

800

224

28

98

5,19

8,41

259

02.07.1200

Hønsekjøtt (WTO)

221

33

15

98

0,1

1,8

108

02.07.2500

Kalkunkjøtt (WTO)

221

0

0

0

0,02

0,05

0

02.07.4200/5200/ 6010

Ender, gjess mm.

221

151

68

53

4,20

1,31

154

ex. 02.07.4401

Andebryst

100

21

21

11

0,02

0,03

23

02.03.1109/1209/ 1909/2109/2209/ 2909,02.08.1000/ 9030/9094/9099

Annet vilt

250

227

91

96

9,41

0,42

2074

02.08.9043/9044/ 9045

Elgkjøtt

100

98

98

89

8,33

4,58

99

02.08.9046/9047/ 9048

Hjortekjøtt

200

192

96

95

40,20

35,13

213

02.10.2000

Tørket storfekjøtt

10

0

0

0

0,03

0,01

6

02.10.1101

Skinke av svin (EU)

400

397

99

100

20,23

23,47

415

04.05.1000

Smør

575

399

69

66

1,72

3,68

421

04.06

Ost (EU)

4 500

4 474

99

98

9 843

04.06

Ost (EU)

2 700

2 695

100

100

25,54

25,51

04.06

Ost (EFTA)

200

144

72

52

1,07

5,06

146

04.07.1100/2100/ 9000

Hønseegg (EU)

290

179

62

0

0,52

4,02

477

04.07.1100

Hønseegg (WTO)

1 295

151

12

17

0,01

0,47

1464

04.09.0000

Honning (GSP)

192

192

100

84

5,65

0,07

917

05.11.9911

Blodpulver (EU)

350

350

100

100

0,01

0,01

354

06.02.1021/1024

Stiklinger u/rot

2 mill. kr

1,99 mill. kr

100

99

13 mill. kr

06.02.9031

Grønne potteplanter

4 mill. kr

3,99 mill. kr

100

100

5,6 mill. kr

ex. 06.02.9043/9044

Potteplanter m/blomst

8 mill. kr

8 mill. kr

100

100

64 mill. kr

06.02.9091

Gras i ruller

4 mill. kr

0,8 mill. kr

19

44

0,8 mill. kr

07.01.9022

Nypoteter (EU)

2 500

753

30

4

0,01

0,01

927

07.01.9028

Poteter (Egypt)

1 310

0

0

0

0

07.04.9013/9020

Hvitkål

134

87

65

60

0,01

0,01

1 386

07.04.9040

Rødkål

134

18

14

0

0,01

0,01

183

07.05.1112/1122

Issalat 1.03 – 30.11

600

218

36

72

0,28

0,08

5 012

07.05.1112

Issalat 1.03 – 31.05

400

373

93

91

0,16

0,28

3 596

07.08.1000

Erter (Egypt)

60

0

0

0

2

07.12.9011

Tørkede poteter

300

133

44

42

0,01

0,01

136 4

08.08.1011

Epler (WTO)

8 000

6 668

83

94

0,67

0,75

23 490

08.08.1011

Epler (EU)

2 000

1 878

94

97

0,26

0,43

12 618

08.08.3020

Pærer

250

250

100

97

3,87

4,39

5 892

08.10.1023/1024

Jordbær (EU)

300

300

100

99

5,54

5,77

1 868

08.11.1001/1009

Jordbær konserves (nasjonal)

1 200

1 195

100

100

5 343

08.11.1001/1009

Jordbær konserves (EU)

2 200

2 191

100

100

4 204

08.11.2019/2091

Bringebær konserves (EU)

950

938

99

93

2 343

08.11.2019/2091

Bringebær konserves (nasjonal)

350

345

99

100

2 484

08.11.2019/2093/ 9003, 20.09.8911/ 8919/8993

Solbær/kirsebær, bær og konsentrat

340

327

96

94

378

08.12.1000

Kirsebær (EU)

100

0

0

0

0

10.01.1900

Durumhvete (CA/UA)

10 000

2 067

21

14

0,01

0,01

2 066 4

10.01.1900

Durumhvete (EU)

5 000

0

0

0

155

10.01.1900/9900, 10.02.9000, 10.08.4000/5000/ 6000/9000

Matkorn

215 000

210 529

98

99

0,03

0,03

502 470

07.13.1001, 10.01.9900, 10.02.9000, 10.03.9000, 10.04.9000, 10.05.9010, 10.07.9010, 11.03.1310, 12.14.1000, 15.20.0010, 17.03.1010/9010, 23.02.1010/1300/ 4090, 23.03.2010

Kraftfôrråvarer

509 000

503 455

99

99

0,02

0,01

965 624

10.02.1000

Høstrug til såing

1 000

999

100

55

0,01

0,01

1 068

10.05.9010

Mais til dyrefôr

10 000

7 000

70

100

0,01

0,01

79 371

11.03.1310

Maisgrits til dyrefôr

10 000

10 000

100

99

0,1

0,01

32 678

12.01.9010, 12.05.1010/9010

Oljefrø

15 000

8 898

78

75

0,01

0,01

8 2214

12.09.2300

Svingelfrø

75

72

96

100

0,01

0,01

626

12.09.2300

Svingelfrø til plen

400

326

81

86

0,01

0,2

12.09.2400

Engrappfrø

50

48

97

88

0,01

0,71

240

12.09.2400

Engrappfrø til plen

200

166

83

87

0,01

0,01

12.09.2500

Raigrasfrø

700

687

98

77

0,01

0,01

1 037

12.14.9091

Høy (EU)

35 000

20 877

60

62

0,07

0,01

21 067

12.14.9091

Høy (andre land)

500

0

0

0

0,01

17

16.01.0000

Pølser (EFTA)

10

0

0

0

0,04

0,18

0

16.01.0000

Pølser (EU)

400

396

99

89

36,57

30,26

1 466

16.02.3101

Kalkunrull

20

4

20

0

0,01

0,22

4

ex. 16.02.4100/

5009

Herm. skinke og tunge (GSP)

150

0

0

0

0,01

0,01

245

16.02.4910

Bacon crisp

350

242

69

77

0,02

0,13

242

16.02.5001

Kjøttboller

200

113

56

55

0,45

0,01

113

ex. 16.02.5009

Corned beef (GSP/WTO)

200

49

24

14

0,04

0,3

1876

17.03.1010/9010

Melasse

40 000

38 994

97

96

0,01

0,01

68 820

20.05.2091

Poteter, halvfabrikata til snacks

3 000

2 062

69

67

0,01

0,01

2 062

20.05.4003/4009/ 5901

Herm. erter, snittebønner, brekkbønner7

350

78

22

0

0,01

81

ex. 20.05.9908

Grønnsaksblanding

150

52

35

0

0,02

0,01

8548

20.09.7100/7900

Eplekonsentrat konserves (EU)

3 300

3 278

99

88

0,32

3,33

12 861

20.09.7900

Eplesaft konserves (EFTA)

400

0

0

0

0,01

0,01

6

ex. 20.09.8999

Blåbærkonsentrat

200

107

54

28

0,14

0,01

6389

23.09.1012

Kattemat (CA)

1 000

0

0

0

55

1 Registrert import innenfor kvoten (tonn eller kroner).

2 For varer der det ikke er auksjonsbeløp er varen fordelt etter søknadstidspunkt, eventuelt at den ikke er fordelt på grunn av manglende interesse i markedet.

3 Tallene er hentet fra SSB-statistikken og justert for omregningsfaktorer. De kvotene som ikke er globale, er sammenlignet med de landområder som er nevnt i kolonnen for produkt. Tallene viser importen på varenummeret i kalenderåret 2014.

4 På grunn av forskjellig beregningsmetode har SSB lavere tall for import enn registrert import på kvoten.

5 All GSP import for 16.02.4100 og 16.02.5009.

6 Herav 23,6 tonn fra GSP.

7 Ny kvote fra og med 2014. Derfor foreligger det ikke auksjonsbeløp i 2013.

8 All GSP import for 20.05.9908.

9 All import på 20.09.8999.

Til forsiden