Prop. 118 S (2020–2021)

Offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

Til innholdsfortegnelse

2 Bakgrunn

I dag finnes det ikke offisielle samiske eller offisielt kvensk navn på Norge eller Kongeriket Norge. Mangelen på offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Norge har blant annet ført til at Statens vegvesen ikke kan skilte på samisk langs riksgrensen. På grenseoverganger langs riksgrensen skal det etter skiltnormalen være skiltet med riksgrenseskilt. I Troms og Finnmark skal Norge også oppføres med samisk språkform etter bestemmelser i skiltnormalen, men ettersom navnene ikke framgår som offisielt vedtatt i Sentralt stedsnavnregister (SSR), har dette ikke latt seg gjøre. I SSR finnes bare de offisielle navnene Norge, Noreg og Norway.

I 2017 reiste Sametinget navnesak for parallellnavn til Kongeriket Norge på nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk på bakgrunn av en henvendelse fra Statens kartverk (Kartverket). I 2018 vedtok landsstyret til Norsk Målungdom en uttalelse om at regjeringen burde gi de samiske og kvenske navnene på Kongeriket Norge offisiell status. I januar 2019 anmodet Statens vegvesen Samferdselsdepartementet om å få fortgang i fastsettelsen av offisielt samisk navn på Norge, og i mai 2019 besluttet regjeringen å utrede offisielle samiske navn og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge. Det ble også besluttet å foreslå retningslinjer for offisiell bruk av navnene.

I 2019 og 2020 utredet Kommunal- og moderniseringsdepartementet spørsmålet, i tett dialog med Sametinget, Språkrådet og sentrale kvenske organisasjoner og språkmiljøer. Departementet ba de mest sentrale aktørene om innspill til både navn og retningslinjer. Departementet har også hatt dialog med Kartverket og Statens vegvesen i arbeidet med utredningen.