Prop. 34 S (2023–2024)

Tillegg til Prop. 30 S (2023–2024) om ny saldering av statsbudsjettet 2023 (Nasjonal sikkerhetsmyndighet og ny saldering)

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget