Prop. 88 L (2016–2017)

Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

Proposisjonen inneholder forlag til ny adopsjonslov. Loven vil avløse dagens adopsjonslov av 28. februar 1986 nr. 8. Lovforslaget fastsetter vilkår og saksbehandling for ulike adopsjonstyper. Blant de nasjonale adopsjoner reguleres særlig stebarnsadopsjon, adopsjon av spedbarn og adopsjon av voksne. Loven fastsetter også regler for internasjonal adopsjon, blant annet krav om forhåndssamtykke, adopsjon gjennom godkjente organisasjoner mv. Adopsjonsloven regulerer også adoptertes innsyn i adopsjonssak.

Les dokumentet

Særskilt vedlegg:

Følg saken Saksgang: Ny adopsjonslov

 • Nyhet

  Ny adopsjonslov fra 1. juli

  Den nye adopsjonsloven klargjør blant annet retten til opplysninger og innsyn i adopsjonssaken og gir etterkommere rett til å få vite hvem de opprinnelige foreldrene er.

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Høring

  Høring - Forskrift om adopsjon

  Barne- og likestillingsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om adopsjon. Forskriftsforslaget er knyttet til ny adopsjonslov av 16. juni 2017 nr. 48 (ikke i kraft). Det foreslås enkelte endringer, blant annet om adopsjonsforberedende kurs og vilkår for adopsjonsorganisasjonenes driftstillatelser. Ellers er forslaget i stor grad en videreføring av gjeldende regler, men med noen justeringer. Forskriftsforslaget vil erstatte tre tidligere forskrifter til adopsjonsloven av 1986.

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 03.05.2018

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Nyheit

  Ny adopsjonslov

  Regjeringa foreslår ei ny og betre strukturert adopsjonslov, som er enklare å forstå for brukarane. Det vert også foreslått fleire viktige endringar i den nye lova.

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Proposisjon

  Prop. 88 L (2016–2017) - Lov om adopsjon (adopsjonsloven)

  Proposisjonen inneholder forlag til ny adopsjonslov. Loven vil avløse dagens adopsjonslov av 28. februar 1986 nr. 8. Lovforslaget fastsetter vilkår og saksbehandling for ulike adopsjonstyper. Blant de nasjonale adopsjoner reguleres særlig stebarnsadopsjon, adopsjon av spedbarn og adopsjon av voksne. Loven fastsetter også regler for internasjonal adopsjon, blant annet krav om forhåndssamtykke, adopsjon gjennom godkjente organisasjoner mv. Adopsjonsloven regulerer også adoptertes innsyn i adopsjonssak.

  Følg proposisjonen på Stortinget

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Høring

  Høring - NOU 2014: 9 Ny adopsjonslov

  Status: Ferdigbehandlet

  Høringsfrist: 05.03.2015

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • NOU

  NOU 2014: 9 - Ny adopsjonslov

  Barne- og likestillingsdepartementet

 • Lov

  Adopsjonsloven

  Loven fastsetter vilkår og saksbehandling for ulike adopsjonstyper. Blant de nasjonale adopsjoner reguleres særlig stebarnsadopsjon, adopsjon av spedbarn og adopsjon av voksne.

  Se loven på lovdata.no

  Barne- og likestillingsdepartementet