Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prop. 92 LS (2018–2019)

Endringer i konkurranseloven og samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Til innholdsfortegnelse

3 Høringen

Forslag til endringer i konkurranseloven som anses for å være nødvendige for at Norge skal kunne ratifisere den nordiske avtalen ble gjort tilgjengelig på regjeringen.no 12. juni 2018 med høringsfrist 14. september 2018. Høringen ble samtidig sendt til følgende instanser:

 • Departementene

 • Statsministerens kontor

 • Sivilombudsmannen

 • Domstoladministrasjonen

 • Regjeringsadvokaten

 • Riksadvokatembetet

 • ØKOKRIM

 • Brønnøysundregistrene

 • Datatilsynet

 • Finanstilsynet

 • Forbrukerombudet

 • Forbrukerrådet

 • Klagenemndssekretariatet (KNS)

 • Konkurranseklagenemnda

 • Konkurransetilsynet

 • Nasjonal kommunikasjonsmyndighet

 • Regelrådet

 • Det juridiske fakultet UiB

 • Det juridiske fakultet UiO

 • Det juridiske fakultet UiT

 • Norges Handelshøyskole NHH

 • Handelshøyskolen BI

 • Universitetet i Agder

 • Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE)

 • Akademikerne

 • Apotekerforeningen

 • Arbeidsgiverforeningen Spekter

 • Bedriftsforbundet

 • Dagligvareleverandørenes forening

 • Den norske advokatforening

 • Fagpressen

 • Finans Norge

 • Forleggerforeningen

 • Hovedorganisasjonen Virke

 • KS

 • Landsorganisasjonen i Norge

 • Maskinentreprenørenes Forbund

 • Norges Bondelag

 • Norges Eiendomsmeglerforbund

 • Norges Juristforbund

 • Norges Rederiforbund

 • Norges Skogeierforbund

 • Norges Taxiforbund

 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag

 • Norske Sjømatbedrifters Landsforening

 • Norwaco

 • Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)

 • Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF)

 • Skatterevisorenes Forening

 • Sparebankforeningen i Norge

 • Tono

 • Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund

 • Advokatfirma Arntzen de Besche

 • Advokatfirmaet BA-HR

 • Advokatfirma DLA Piper Norway

 • Advokatfirmaet Grette

 • Advokatfirmaet Haavind

 • Advokatfirmaet HJORT

 • Advokatfirmaet Kluge

 • Advokatfirmaet Schjødt

 • Advokatfirmaet Selmer

 • Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig

 • Advokatfirma Steenstrup Stordrange

 • Advokatfirmaet Thommessen

 • Advokatfirmaet Wiersholm

 • Advokatfirmaet Wikborg Rein

 • Brækhus Dege Advokatfirma

 • Bull & Co Advokatfirma

 • Føyen Torkildsen Advokatfirma

 • KPMG Law Advokatfirma

 • Kvale Advokatfirma DA

 • Oslo Economics

 • PWC

Departementet mottok 15 høringssvar. Av disse svarte tolv høringsinstanser at de ikke hadde merknader til forslaget, eller ikke ønsket å kommentere det. TONO støttet de foreslåtte endringene, men hadde ellers ingen merknader. Kun Advokatforeningen og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) hadde substansielle merknader til forslaget.

Både NHO og Advokatforeningen uttrykker bekymring over konsekvensene av å fjerne kravet til samtykke i konkurranseloven § 7 annet ledd. De fremmer alternative forslag til lovbestemmelser for å beskytte forretningshemmeligheter og annen taushetsbelagt informasjon. Advokatforeningen foreslår å innta en tilsvarende bestemmelse i konkurranseloven § 24. Foreningen ønsker også strengere vilkår for å kunne foreta bevissikring på vegne av andre lands konkurransemyndigheter. Merknadene er behandlet nærmere nedenfor i punkt 6, under behandlingen av forslaget til endringer i konkurranseloven § 7, § 24 og § 25.