St.meld. nr. 14 (2003-2004)

Om opplæringstilbod for hørselshemma

Til innhaldsliste

Tilråing

Utdannings- og forskingsdepartementet

tilrår:

Tilråding frå Utdannings- og forskingsdepartementet av 12. desember 2003 om opplæringstilbod for hørselshemma blir send Stortinget.

Til forsida