St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion— Hovedstadsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

3 Samarbeidsalliansen Osloregionen

Samarbeidsalliansen Osloregionen ble stiftet i 2004. Den består av Oslo kommune, fylkeskommunene Akershus og Østfold, samtlige kommuner i de to fylkene, og kommuner i Buskerud, Vestfold og Oppland. Totalt 56 kommuner er medlem, se figur 2.1 1. Samarbeidsalliansen har som mål å styrke Osloregionen som en konkurransedyktig og bærekroneraftig region i Europa og har disse hovedarbeidsområdene:

  • Utvikle felles, overordnet areal- og transportstrategi for regionen

  • Styrke samarbeid om innovasjon og utvikling av internasjonalt konkurransedyktig næringsliv

  • Styrke felles profilering, nasjonalt og internasjonalt

  • Utvikle samarbeid om sosial infrastruktur

Kommunene i Osloregionen har organisert samarbeid mellom nabokommuner i ulike regionråd. Styret i samarbeidsalliansen er sammensatt av representanter fra Oslo, Akershus, Østfold og 11 regionråd.

Kommunene som er medlemmer i Osloregionen er vist på kart i fig 2.3.

Figur 3.1 

Figur 3.1

Fotnoter

1.

Se www.Osloregionen.no.

Til forsiden