St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion— Hovedstadsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

2 Utstrekningen av Oslo tettsted

Oslo tettsted er som geografisk statistisk begrep det sammenhengende bebygde området der Oslo by og forsteder inngår. Oslo tettsted er et byområde som strekker seg over arealer i 11 kommuner.

Figur 2.1 Oslo tettsted. Kart basert på geografisk registrering
 av bosted.

Figur 2.1 Oslo tettsted. Kart basert på geografisk registrering av bosted.

Kilde: Datakilde: SSB. Kart: Asplan Viak

Til forsiden