St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion— Hovedstadsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

5 Innbyggere med innvandrerbakgrunn etter landbakgrunn

Tabell 5.1 Innvandrerbefolkningen i Oslo, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for grupper med flere enn 1 000 bosatte i Oslo. Innvandrerbefolkningen i hele landet og andel bosatt i Oslo. 1. januar 2005.

LandbakgrunnInnvandrerbefolkningen i OsloAndel første-generasjonsinnvandrere i prosentAndel etterkommere i prosentInnvandrer-befolkningen i hele landetAndel bosatt i Oslo
Alle118 33775,724,3364 98132,4
Pakistan19 43856,343,726 95072,1
Somalia7 42370,229,816 76544,3
Sri Lanka7 00565,234,812 28857,0
Sverige6 77095,54,522 85929,6
Tyrkia5 35165,534,513 50439,6
Marokko5 16560,439,66 77276,3
Irak4 82179,820,218 36926,3
Vietnam4 73671,728,317 86426,5
Iran4 51884,415,613 98332,3
Danmark3 66492,57,519 19719,1
India3 05666,233,86 95543,9
Filippinene2 60680,020,07 88033,1
Serbia og Montenegro2 40574,125,912 45519,3
Polen2 37089,210,88 93326,5
Tyskland2 00293,16,911 87916,9
Storbritannia1 99091,78,311 06918,0
Bosnia-Hercegovina1 94588,311,714 64113,3
Chile1 80282,417,67 00325,7
Kina1 72383,616,44 96834,7
Makedonia1 50369,130,92 54959,0
USA1 46396,63,46 88021,3
Finland1 34392,67,46 56520,5
Eritrea1 33167,832,22 31057,6
Etiopia1 17680,819,22 86541,0
Thailand1 09194,45,66 80316,0
Russland1 08492,97,18 99312,1
Afghanistan1 05384,016,05 62418,7
Frankrike1 03994,65,42 53241,0
Andre land18 46483,916,165 52628,2

Kilde: SSB

Til forsiden