St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion— Hovedstadsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

5 Innbyggere med innvandrerbakgrunn etter landbakgrunn

Tabell 5.1 Innvandrerbefolkningen i Oslo, førstegenerasjon og etterkommere, etter landbakgrunn. Spesifisert for grupper med flere enn 1 000 bosatte i Oslo. Innvandrerbefolkningen i hele landet og andel bosatt i Oslo. 1. januar 2005.

Landbakgrunn Innvandrerbefolkningen i Oslo Andel første-generasjonsinnvandrere i prosent Andel etterkommere i prosent Innvandrer-befolkningen i hele landet Andel bosatt i Oslo
Alle 118 337 75,7 24,3 364 981 32,4
Pakistan 19 438 56,3 43,7 26 950 72,1
Somalia 7 423 70,2 29,8 16 765 44,3
Sri Lanka 7 005 65,2 34,8 12 288 57,0
Sverige 6 770 95,5 4,5 22 859 29,6
Tyrkia 5 351 65,5 34,5 13 504 39,6
Marokko 5 165 60,4 39,6 6 772 76,3
Irak 4 821 79,8 20,2 18 369 26,3
Vietnam 4 736 71,7 28,3 17 864 26,5
Iran 4 518 84,4 15,6 13 983 32,3
Danmark 3 664 92,5 7,5 19 197 19,1
India 3 056 66,2 33,8 6 955 43,9
Filippinene 2 606 80,0 20,0 7 880 33,1
Serbia og Montenegro 2 405 74,1 25,9 12 455 19,3
Polen 2 370 89,2 10,8 8 933 26,5
Tyskland 2 002 93,1 6,9 11 879 16,9
Storbritannia 1 990 91,7 8,3 11 069 18,0
Bosnia-Hercegovina 1 945 88,3 11,7 14 641 13,3
Chile 1 802 82,4 17,6 7 003 25,7
Kina 1 723 83,6 16,4 4 968 34,7
Makedonia 1 503 69,1 30,9 2 549 59,0
USA 1 463 96,6 3,4 6 880 21,3
Finland 1 343 92,6 7,4 6 565 20,5
Eritrea 1 331 67,8 32,2 2 310 57,6
Etiopia 1 176 80,8 19,2 2 865 41,0
Thailand 1 091 94,4 5,6 6 803 16,0
Russland 1 084 92,9 7,1 8 993 12,1
Afghanistan 1 053 84,0 16,0 5 624 18,7
Frankrike 1 039 94,6 5,4 2 532 41,0
Andre land 18 464 83,9 16,1 65 526 28,2

Kilde: SSB

Til dokumentets forside