St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion— Hovedstadsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

6 Statlig støtte til kulturorganisasjoner i Oslo som bidrar til å fremme kulturelt mangfold

Kulturorganisasjoner i Oslo spiller en viktig rolle for å fremme kulturelt mangfold. Eksempler er Center for Afrikansk kulturformidling, Stiftelsen Cosmopolite scene, Du store verden!, Nordic Black Theatre/ Nordic Black Express (NBX), Stiftelsen Horisont/ Oslo Mela Festival, Damini House of Culture. Andre tilbud retter seg mot hele barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo: Barnekunstmuseet i Oslo, Ungdommens kulturmønstring, X-Ray ungdomskulturhus på Grünerløkka, UngMedia på Sagene, Stovner Rockefabrikk, og andre ungdomshus, fritidsklubber og ressurssentre i sentrum og bydelene.

I vedlegget er det forklart hvilken rolle disse spiller

 • Center for Afrikansk kulturformidling formidler kunnskap om afrikansk kultur og afrikanskrelaterte kulturer i Norge og vil stimulere kontakt mellom nordmenn og afrikanere.

 • Stiftelsen Cosmopolite scene presenterer internasjonale og lokale navn innen jazz og verdensmusikk, og Cosmopolite har fra 2006 status som nasjonal jazzscene.

 • Samspill er en interesseorganisasjon for verdensmusikk og verdensmusikere i Norge og vil styrke verdensmusikernes posisjon i norsk musikkliv.

 • Du store verden! er et samarbeidsnettverk for internasjonal kulturformidling og -samarbeid.

 • Nordic Black Theatre er teater og teaterskole for scenekunstnere og ungdom med minoritetsbakgrunn. Nordic Black Express (NBX) er et utviklings- og utdanningsprosjekt for transkulturelle teaterinteresserte i alderen 18 – 25 år.

 • Stiftelsen Horisont vil fremme minoritetenes deltakelse i norsk offentlighet og kunst- og kulturliv spesielt. Stiftelsen arbeider for å utvikle nye metoder for kulturutveksling, kompetanseutvikling og formidling av internasjonal kunst og kultur i Norge. Det sentrale arrangementet i regi av Horisont er Oslo Mela Festival.

 • Damini House of Culture vil ivareta den indiske kulturarven for indere bosatt i Norge

 • Tilbud som retter seg mot hele barne- og ungdomsbefolkningen i Oslo: Barnekunstmuseet i Oslo, Ungdommens kulturmønstring, X-Ray ungdomskulturhus på Grünerløkka, UngMedia på Sagene, Stovner Rockefabrikk, og andre ungdomshus, fritidsklubber og ressurssentre i sentrum og bydelene.

Kulturelt mangfold i institusjonene

Også enkelte av de store etablerte institusjonene som mottar statlig driftsstøtte direkte over Kultur- og kirkedepartementets budsjett har satset særlig på å fremme kulturelt mangfold.

 • Rikskonsertene har i en årrekke satset spesielt på uttrykk med forankring i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Rikskonsertenes årlige festival – Oslo World Music festival – har utviklet seg til en nasjonal arena for verdensmusikk.

 • Riksteatret legger i strategiplanen (2006 – 2010) vekt på at kunstnerisk personell skal speile kulturelt mangfold i samfunnet, rekruttere nytt publikum og utvikle internasjonale relasjoner.

 • Norsk Kulturråd har gjort en betydelig innsats for å fremme kulturelt mangfold. Etter at utviklingsprogrammet for kunst og det flerkulturelle samfunnet «Mosaikk» ble avviklet i 2002 har ambisjonen vært at arbeidet med kulturelt mangfold skal inngå som en integrert del av Kulturrådets virksomhet og ansvaret ligger i rådets faste fagutvalg. I perioden fra 2002 har støtten som er gitt økt både i totale beløp og antall prosjekter.

 • ABM-utvikling – statens senter for arkiv, bibliotek og museum har økt andelen tilskudd til prosjekter med relevans for minoritetsgrupper de siste årene.

Til forsiden