St.meld. nr. 31 (2006-2007)

Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion— Hovedstadsmeldingen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. juni 2007 om Åpen, trygg og skapende hovedstadsregion blir sendt Stortinget.

Til forsiden