Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 38 (1997-98)

IT-kompetanse i et regionalt perspektiv

Til innholdsfortegnelse

4 Forskningsparker

De 7 Forskningsparkene i Norge ble etablert fra siste halvdel av 80-tallet. Alle parkene har aktivitetsområder innen ulike retninger av IT. Målsettingen er å fungere som møteplass og brobygger mellom forskere og industri / næringsliv, og som veksthus for forskningsbaserte idèer med kommersialiseringspotensiale. Forskningsparkene skal bistå idéskapere i kommersialiseringsprosessen med kontaktformidling, strategisk-økonomisk planlegging, rådgivning og prosjektstyring.

Teknostallen i Trondheim (1986) har 45 bedrifter/organisasjoner med tilsammen vel 200 ansatte. Omtrent 15 bedrifter driver IT-relatert virksomhet. Største leietaker er NTNU med 90 ansatte og Alcatel Telecom Norway AS med 30 ansatte. Hovedaktivitetsområder innen IT er datateknologi, forsvarsteknologi og telematikk.

Forskningsparken i Ås (1991) har tilknyttet åtte bedrifter, hvorav tre er IT bedrifter. Det er et tildels nært samarbeid mellom disse bedriftene og FoU miljøet ved forskningsparken. For eksempel er Instrumenttjenesten, med 25 ansatte, ment å skulle stå til disposisjon overfor det øvrige forskningsmiljøet i Ås.

Ved Forskningsparken i Tromsø (1995) arbeider 10 av 34 bedrifter innenfor vare- og tjenesteproduksjon tilknyttet IT. Tomtearealene som ligger i Breivika er i umiddelbar nærhet til universitetet, forskningsmiljøer og regionsykehus. Flere store IT-bedrifter, som NetCom GSM AS og Siemens AS, har etablert seg i forskningsparken. NORUT IT driver FoU innen feltene jordobservasjoner og informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Hovedaktivitetsområder innen IT er telekommunikasjon, satelittkommunikasjon og telematikk.

Ved Forskningsparken i Oslo, som ble etablert i 1991, finnes det 32 IT-bedrifter av i alt 60 virksomheter. 26 bedrifter har under fem ansatte. Den største er Mogul Media med 40 ansatte. Forskningsparken i Oslo er den største i landet målt i antall leietagere. Forskningsparken er planlagt utbygget med 16 000 kvm som skal stå klart til innflytting i 1999.

Rogaland Kunnskapspark i Stavanger ble etablert i 1993 og er lokalisert på Ullandhaug. Viktige samarbeidspartnere er bl.a. Høyskolen i Stavanger, Oljedirektoratet og Rogalands-forskning. Det er også opprettet internasjonale forbindelser med f eks European Institute of Advanced Project and Contract Management. Parkens hovedaktivitetsområde innen IT er automatisering, datateknologi, informasjonsnettverk, telekommunikasjon og telematikk.

Høyteknologisenteret i Bergen ble etablert i 1985 og er Norges eldste. I likhet med de øvrige forskningsparken har teknologisenteret et nært samarbeid med FoU-institusjoner. Universitetet i Bergen er største leietaker med vel 14.000 m2 til 11 institutter innen fagområdene informasjonsteknologi og bioteknologi. 16 foretak holder til i senteret, mange av dem rettet mot programvareutvikling innen geologi/petroleum og helse. Senterets hovedaktivitetsområder innen IT er datateknologi og informasjonsnettverk.

Campus Kjeller står i en særstilling når det gjelder norsk teknologiutvikling, spesielt innen elektronikkteknologi. I etterkrigsårene ble det investert store summer i forskning ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Institutt for Energiteknikk (IFE). FFI har fra starten drevet med anvendt forskning på forsvarsteknologi. Det aller meste av de grunnleggende nyvinningene innenfor de framvoksende feltene reaktorteknologi og elektronikk har i stor grad skjedd ved FFI. Kjellers hovedaktivitetsområder innen IT er automatisering, elektronikk, forsvarsteknologi, industriell matematikk, optisk elektronikk, satelittkommunikasjon, telekommunikasjon og telematikk.

Til toppen
Til dokumentets forside