Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

St.meld. nr. 38 (1997-98)

IT-kompetanse i et regionalt perspektiv

Til innholdsfortegnelse

6 Økonomiske og administrative konsekvenser

Hensikten med forslagene i denne meldingen er å bidra til næringsutvikling og en mer effektiv forvaltning i regionene. IT-kompetanse er knapphetsfaktor for både næringsliv og offentlig forvaltning. Regjeringen ønsker at IT-kompetansen i regionene skal styrkes for å bidra til å redusere teknologi- og kompetansegapet mellom regionene og de sentrale strøk av landet. Bedre vilkår for næringsutvikling i regionene vil kunne motvirke sentraliseringstendensene og bidra til styrket økonomi i kommunene.

Forslagene i meldingen innebærer både omdisponeringer av midler over Nærings- og handelsdepartementets budsjett og behov for økte bevilgninger på statsbudsjettet. I forbindelse med statsbudsjettet for 1999, vil Regjeringen komme nærmere tilbake til budsjettkonsekvensene for de tiltak som er fremlagt i denne meldingen.

Regjeringen vil gjennomgå lov- og regelverket med sikte på at telependling fremmes som en sikker og god arbeidsform. Regjeringen vil bidra til å utvikle den virtuelle forvaltningen som vil medføre en mer effektiv oppgaveløsning i offentlig forvaltning. Regjeringen vil gjennom offentlige virkemidler bidra til nettverksløsninger, bl a telemedisin, fjernundervisning og bransjesamarbeid, som vil bidra til effektivitetsforbedringer i privat og offentlig sektor.

Regjeringen vil håndheve regelverket for det deregulerte telemarkedet slik at basistjenester leveres over hele landet til lavest mulig pris. Regjeringen vil stimulere offentlige virksomheter til å ta i bruk anvendelser og tjenester med basis i høyhastighetskommunikasjonsinfrastruktur.

Stortinget vil bli holdt orientert om gjennomføringen av tiltakene i meldingen i de årlige statsbudsjettene.

Til toppen
Til dokumentets forside