St.meld. nr. 5 (2004-2005)

Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen

Til innholdsfortegnelse

Tilråding

Kommunal- og regionaldepartementet

tilrår:

Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet av 1. oktober 2004 om tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen blir sendt Stortinget.