St.meld. nr. 5 (2004-2005)

Tilbakeføring av selskapsskatt til kommunene og omlegging av inntektsutjevningen

Til innholdsfortegnelse

2 Kommunenes gevinst/tap ved forskjellige alternativer for tilbakeføring av selskapsskatt fordelt fylkesvis

Tabell 2.1 viser gevinst/tap ved forskjellige alternativer for tilbakeføring av selskapsskatt i forhold til dagens skatteinntekter og modell for inntektsutjevning. Tabellen viser kommunenes gevinst/tap fordelt fylkesvis i kroner per innbygger.

Kolonne 1 viser kommunenes gjennomsnittlige skatteinntekter i hvert fylke etter dagens modell for inntektsutjevning. Skatteinntektene er basert på kommunenes gjennomsnittlige inntekter fra personskatt i perioden 2001-2003. Tallene i tabellen er i kroner per innbygger.

Kolonne 2 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hvert fylke ved omlegging til modell 1, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 3 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hvert fylke ved omlegging til modell 2, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 4 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hvert fylke ved omlegging til modell 3, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 5 viser kommunenes gjennomsnittlige gevinst/tap i hvert fylke ved omlegging til modell 4, sammenlignet med dagens modell. Tallene er i kroner per innbygger.

Kolonne 6 viser innbyggerne i hvert fylkeskommune per 1. januar 2003.

Tabell 2.1 Kommunenes gevinst/tap ved forskjellige alternativer for tilbakeføring av selskapsskatt fordelt fylkesvis, i forhold til dagens modell (i kroner per innbygger)

Fylke Dagens modell Gevinst/tap modell 1 Gevinst/tap modell 2 Gevinst/tap modell 3 Gevinst/tap modell 4 Antall innb. per 1.1.03
(kr. per innb.) (kr. per innb.) (kr. per innb.) (kr. per innb.) (kr per innb.)
Kol. 1 Kol. 2 Kol. 3 Kol. 4 Kol. 5 Kol. 6
Østfold 15 967 -158 -47 -93 -415 255 122
Akershus 18 039 -99 -221 -33 -34 483 283
Oslo 20 205 -307 -645 -540 743 517 401
Hedmark 15 881 -147 -40 -98 -616 188 281
Oppland 15 924 -141 -35 -77 -571 183 582
Buskerud 16 480 191 211 288 61 241 371
Vestfold 16 040 32 116 85 -122 218 171
Telemark 16 259 -194 -112 -138 -502 165 855
Aust-Agder 16 162 -233 -140 -181 -539 103 195
Vest-Agder 16 116 176 231 92 352 159 219
Rogaland 16 653 289 276 261 435 385 020
Hordaland 16 174 449 471 404 583 441 660
Sogn og Fjordane 16 424 -68 -20 -28 -243 107 274
Møre og Romsdal 15 988 132 205 138 32 244 309
Sør-Trøndelag 15 982 136 207 140 10 268 188
Nord-Trøndelag 15 782 -214 -100 -161 -740 127 610
Nordland 15 883 -138 -33 -76 -509 236 950
Troms 15 899 -129 -25 -42 -546 152 247
Finnmark 15 809 -219 -102 -161 -780 73 514
Hele landet 16 791 0 0 0 0 4 552 252