St.prp. nr. 1 (2003-2004)

FOR BUDSJETTERMINEN 2004 Skatte-, avgifts- og tollvedtak

Til innholdsfortegnelse

3 Endringer i tolltariffen

Fjerning av tollsatser på landbruksvarer

Ex.NrVareslagTollsats i 2003
Ex. betyr utdrag av posisjon eller underposisjon i tolltariffen. Tollsatsene er angitt i kr pr. kg, unntatt de som er markert med %.
ex.01.06Andre levende dyr.
.3910- - -fasaner0,60
ex.05.11Animalske produkter, ikke nevnt eller innbefattet annet sted; døde dyr av de slag som hører under kapittel 1 eller 3, utjenlige til menneskeføde.
ex.- - -blodpulver (utjenlig til menneskeføde):
.9921- - - -annet (enn til dyrefôr)0,36
ex.- - -kjøtt og blod:
.9940- - - -annet (enn til dyrefôr)0,36
ex.07.03Kepaløk, sjalottløk, hvitløk, purre og andre løkslag, friske eller kjølte.
.2000-hvitløk0,03
ex.07.04Hodekål, blomkål, knutekål og liknende spiselig kål, frisk eller kjølt.
ex.-rosenkål:
.2020- -i tiden 1. juni - 20. september0,24
ex.- -hvitkål:
.9030- - -i tiden 1. august - 30. september0,05
ex.- -rødkål:
.9050- - -i tiden 1. august - 30. september0,05
ex.07.09Andre grønnsaker, friske eller kjølte.
.5200- -trøfler0,24
ex.08.08Epler, pærer og kveder, friske.
.2060- -kveder0,09
ex.08.09Aprikoser, kirsebær, moreller, ferskener (herunder nektariner), plommer og slåpefrukter, friske.
.4060- -slåpefrukter0,18
ex.08.10Andre frukter, friske.
ex.-bringebær, bjørnebær, morbær og loganbær:
- -ellers (andre enn bringebær):
.2091- - -bjørnebær0,09
.2099- - -ellers0,09
ex.-tranebær, blåbær og annen frukt av slekten Vaccinium :
- -annen frukt (enn tyttebær):
.4091- - -tranebær0,09
.4099- - -ellers0,09
.5000-kiwi0,06
.6000-durian0,06
ex.-andre:
.9090- -ellers (andre enn multer)0,06
ex.08.13Frukter, tørkede, som ikke hører under posisjonene 08.01 - 08.06; blandinger av nøtter eller tørkede frukter som hører under dette kapittel.
.5010- -bestående hovedsakelig av nøtter som hører under posisjon 08.020,02
ex.10.08Bokhvete, hirse og kanarifrø; annet korn.
ex.-kanarifrø:
.3090- -ellers (annet enn til dyrefôr)0,09
ex.11.06Mel og pulver av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13, av sago eller av røtter eller knoller som hører under posisjon 07.14 eller av produkter som hører under kapittel 8.
ex.-av tørkede belgfrukter som hører under posisjon 07.13:
.1090- -ellers (annet enn til dyrefôr)0,06
ex.-av produkter som hører under kapittel 8:
.3090- -ellers (annet enn til dyrefôr)0,04
ex.11.09Gluten av hvete, også tørket
.0090- -ellers (annet enn til dyrefôr)1,5%
ex.12.09Frø, frukter og sporer av det slag som brukes som såvarer.
.1000-sukkerbetefrø0,72
--grønnsakfrø:
.9110- - -agurk-, blomkål-, gulrot-, løk,- persille- og salatfrø0,18
ex.- - -ellers:
.9191- - - -kålfrø0,72
.9199- - - -andre0,72
ex.20.02Tomater, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre.
-annet (enn hele eller i stykker):
.9010- -tomatpuré eller tomatpulp, med tørrvektinnhold på minst 25 pst. tomat, fremstilt i sin helhet av tomat og vann, med eller uten salt eller andre konserveringsmidler eller smakstilsetninger, i lufttett lukket emballasje0,21
- -ellers:
.9091- - -i lufttett lukket emballasje0,70
.9099- - -ellers2,00
ex.20.03Sopper og trøfler, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre.
.2000-trøfler0,06
ex.20.05Andre grønnsaker, tilberedte eller konserverte på annen måte enn med eddik eller eddiksyre, ikke fryste, unntatt varer som hører under posisjon 20.06.
.9004- -bambusskudd0,20
ex.20.06Grønnsaker, frukter, nøtter, fruktskall og andre plantedeler, kandiserte, glasserte eller på liknende måte tilberedte med sukker.
.0010-ingefær0,64
ex.20.08Frukter, nøtter og andre spiselige plantedeler, tilberedte eller konserverte på annen måte, også tilsatt sukker eller annet søtningsstoff eller alkohol, ikke nevnt eller innbefattet annet sted.
ex.--palmehjerter:
.9190- - -ellers (andre enn til dyrefôr)6%
ex.22.01Vann, herunder naturlig eller kunstig mineralvann og karbonisert vann, ikke tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer; is og snø.
.1000-mineralvann og karbonisert vann0,06
ex.22.02Vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer, og andre alkoholfrie drikkevarer, unntatt frukt- og grønnsaksafter som hører under posisjon 20.09.
.1000-vann, herunder mineralvann og karbonisert vann, tilsatt sukker, andre søtningsstoffer eller smaksstoffer0,30
ex.-ellers:
.9010- -alkoholfrie viner0,30
.9020- -alkoholfritt øl (med alkoholinnhold til og med 0,5 vol. %)0,30
ex.23.01Mel og pelleter av kjøtt, flesk, slakteavfall, fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i vann, utjenlig til menneskeføde; grakse.
ex.-mel og pelleter av fisk, krepsdyr, bløtdyr eller av andre virvelløse dyr som lever i vann:
.2010- -til dyrefôr3,57
ex.35.02Albuminer (herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner som inneholder mer enn 80 vektprosent myseproteiner, beregnet av tørrstoffet), albuminater og andre albuminderivater.
ex.-melkealbumin, herunder konsentrater av to eller flere myseproteiner:
ex.- -utjenlig til menneskeføde:
.2020- - -annet (enn til dyrefôr)4,5%
ex.-ellers:
ex.- -andre albuminer:
ex.- - -utjenlig til menneskeføde:
.9021- - - -annet (enn til dyrefôr)4,5%
ex.- - -ellers:
.9050- - - -ellers (ikke til dyrefôr)4,5%
ex.- -albuminater og andre albuminderivater:
.9070- - -ellers (ikke til dyrefôr)4,5%
Til forsiden