St.prp. nr. 51 (2001-2002)

Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Til innholdsfortegnelse

4 Arbeids- og administrasjonsdepartementets vurdering og anbefaling

Arbeids- og administrasjonsdepartementet har innhentet uttalelser fra Oljedirektoratet når det gjelder sikkerhetsmessige forhold i tilknytning til disponeringen av Ekofisk-tanken. Forhold av særlig sikkerhetsmessig betydning er nærmere omtalt i avsnittene 2.3 og 3.4. Oljedirektoratet anser sikkerheten for personell, miljø og økonomiske verdier i forbindelse med operatørens anbefalte løsning å være ivaretatt innenfor akseptable rammer. På denne bakgrunn anbefaler Arbeids- og administrasjonsdepartementet ut fra sikkerhetsmessige hensyn at Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg etterlates på stedet og at installasjonen klargjøres i henhold til operatørens anbefaling.

Til forsiden