St.prp. nr. 51 (2001-2002)

Om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

Til innholdsfortegnelse

Forslagtil vedtak om disponering av Ekofisk-tanken med beskyttelsesvegg

I

Stortinget samtykker i at Kongen kan godkjenne operatørens anbefalte disponeringsløsning når det gjelder Ekofisk-tanken og beskyttelsesveggen i samsvar med Olje- og energidepartementets anbefaling.

Til forsiden