Besøksstatistikk for 2007

regjeringen.no erstattet odin.dep.no 12.02.2007. Statistikk for 2007 begynner derfor ikke før denne datoen.

 

 

Besøk

Sidevisninger

Januar

--- ---

Februar  - fra 12.02.07

  537 440  2 928 098

Mars

  936 300  4 413 236

April

  722 510  3 202 639

Mai

  856 281  3 856 481

Juni

  695 064  3 071 329

Juli

  447 288  1 884 983

August

  746 815  3 266 002

September

1 008 926  5 208 895

Oktober

  946 643  4 513 628

November

  856 967  3 767 954

Desember

  625 511  2 617 750

Total

8 379 745 38 730 995

 

Departementene

Nedenforstående statistikk er en alfabetisk oversikt over Statsministerens kontor og departementene og viser informasjon om besøk og trafikk på deres sider i 2007. 

Departement

Besøk

Sidevisninger

Statsministerens kontor

281 001

  691 252

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

533 239

1 854 745

Barne- og likestillingsdepartementet

519 576

1 824 218

Finansdepartementet

652 982

2 410 096

Fiskeri- og kystdepartementet

156 744

  548 606

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

770 780

2 327 486

Forsvarsdepartementet

169 870

  610 096

Helse- og omsorgsdepartementet

528 154

2 021 337

Justis- og politidepartementet

619 892

1 925 955

Kommunal- og regionaldepartementet

614 689

2 206 028

Kultur- og kirkedepartementet

254 236

  998 716

Kunnskapsdepartementet

748 897

3 100 676

Landbruks- og matdepartementet

372 557

1 135 500

Miljøverndepartementet

442 635

1 659 090

Nærings- og handelsdepartementet

185 256

  666 430

Olje- og energidepartementet

221 509

  829 333

Samferdselsdepartementet

181 586

  639 894

Utenriksdepartementet

673 153

2 668 927