Besøksstatistikk for 2008

Informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i 2008

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i 2008.
Forklaring av tallene.

 

Besøk

Sidevisninger

 

Januar

  975 257   4 260 043  

Februar

  939 657   4 019 130  

Mars

  714 690   3 138 881  

April

  942 388   3 898 347  

Mai

  904 333   3 631 588  

Juni

  741 586   3 089 350  

Juli

  477 019   1 905 331  

August

  769 518   2 673 022  

September

1 044 722   3 523 475  

Oktober

1 115 411   4 406 420  

November

1 024 633   3 717 448  

Desember

  722 813   2 689 316  

Total

9 347 394 37 234 903  

 

Departementene (01.01.2008–31.12.2008)

Nedenforstående statistikk er en alfabetisk oversikt over Statsministerens kontor og departementene og viser informasjon om besøk og trafikk på deres sider. 

Departement

Besøk

Sidevisninger

Statsministerens kontor

   391 464

   863 319

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

   703 730

2 172 855

Barne- og likestillingsdepartementet

   780 180

2 355 789

Finansdepartementet

   893 321

2 836 975

Fiskeri- og kystdepartementet

   198 118

   606 392

Fornyings- og administrasjonsdepartementet

1 145 598

3 031 168

Forsvarsdepartementet

   207 219

   644 121

Helse- og omsorgsdepartementet

   664 876

2 188 888

Justis- og politidepartementet

   880 852

2 414 385

Kommunal- og regionaldepartementet

   470 219

1 733 048

Kultur- og kirkedepartementet

   352 797

1 232 144

Kunnskapsdepartementet

   964 032

3 349 961

Landbruks- og matdepartementet

   537 331

1 557 311

Miljøverndepartementet

   571 048

1 885 311

Nærings- og handelsdepartementet

   246 598

   781 523

Olje- og energidepartementet

   299 196

1 003 155

Samferdselsdepartementet

   242 153

   764 659

Utenriksdepartementet

   925 126

3 063 891

 

Forklaring av tallene: 

Sidevisninger: Antall ganger et dokument, en dynamisk side eller skjema blir lest av besøkende. Sidevisning gir andre tall enn "treff", fordi det kan registreres flere treff til hver sidevisning. 

Besøk: Antall besøk til regjeringen.no. Ett besøk er en serie hendelser som begynner når en besøkende leser deres første side på regjeringen.no. Besøket slutter når den besøkende forlater nettstedet og blir borte lengre enn 30 minutter (tomgangstiden).