Besøksstatistikk for 2010

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no.
Forklaring av tallene.

2010

 

Besøk

Sidevisninger

Januar

    963 800

 3 800 191

Februar

    918 084

 3 520 278

Mars

 1 034 791

 3 882 618

April

    975 184

 3 577 849

Mai

    944 514

 3 481 255

Juni

    819 891

 3 053 230

Juli

    503 865

 1 832 139

August

    764 771

2 863 736

September

    991 237

3 614 649

Oktober

 1 076 845

4 293 203

November

 1 099 955

4 045 759

Desember

    831 948

2 940 399

Total

10 924 885

40 905 306

 

Departementene (01.01.2010–31.12.10)

Nedenforstående statistikk er en alfabetisk oversikt over Statsministerens kontor og departementene og viser informasjon om besøk og trafikk på deres sider. 

Departement

Besøk

Sidevisninger

Statsministerens kontor

  410 338

914 369

Arbeidsdepartementet

  631 608

1 846 508

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

  888 733

2 631 047

Finansdepartementet

  947 233

2 875 109

Fiskeri- og kystdepartementet

  201 062

  604 493

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

1 272 629

3 468 844

Forsvarsdepartementet

  227 306

673 809

Helse- og omsorgsdepartementet

  775 652

2 486 348

Justis- og politidepartementet

  955 211

2 540 753

Kommunal- og regionaldepartementet

  576 280

2 039 480

Kulturdepartementet

  348 466

  1 138 450

Kunnskapsdepartementet

  954 947

3 176 304

Landbruks- og matdepartementet

  518 242

 1 449 263

Miljøverndepartementet

  702 512

2 224 890

Nærings- og handelsdepartementet

  259 717

 788 081

Olje- og energidepartementet

  312 155

962 994

Samferdselsdepartementet

  261 693

 786 388

Utenriksdepartementet

  990 571

3 250 008

 

Forklaring av tallene: 

Sidevisninger: Antall ganger et dokument, en dynamisk side eller skjema blir lest av besøkende. Sidevisning gir andre tall enn "treff", fordi det kan registreres flere treff til hver sidevisning. 

Besøk: Antall besøk til regjeringen.no. Ett besøk er en serie hendelser som begynner når en besøkende leser deres første side på regjeringen.no. Besøket slutter når den besøkende forlater nettstedet og blir borte lengre enn 30 minutter (tomgangstiden).