Besøksstatistikk for 2011

På denne siden finner du informasjon om besøk og trafikk på regjeringen.no i 2011. Forklaring av tallene.

Regjeringen.no – total per måned
Måned Besøk Sidevisninger
Januar 1.125.238 4.067.181
Februar 992.253  3.571.299
Mars 1.184.117 4.132.590
April 851.963 2.935.197
Mai 1.177.822 3.896.265
Juni 866.656 2.877.779
Juli 691.923 2.235.943
August 1.065.248 3.657.657
September 1.447.210 5.539.240
Oktober 1.187.411 4.250.500
November 1.215.764 4.013.763
Desember 944.599 3.003.959
Totalt 12.750.204 44.181.373

Nedenforstående statistikk er en alfabetisk oversikt over Statsministerens kontor og departementene og viser informasjon om besøk og trafikk på deres sider.

Departementene (01.01.2012–31.12.12)
Departement Besøk Sidevisninger
Statsministerens kontor 516.999 1.083.452
Arbeidsdepartementet 666.396 1.788.758
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet 973.615 2.634.000
Finansdepartementet 1.029.462 2.847.670
Fiskeri- og kystdepartementet 217.151 620.414
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 1.244.582 3.200.242
Forsvarsdepartementet 265.345 724.809
Helse- og omsorgsdepartementet 900.036 2.825.343
Justis- og politidepartementet 1.116.424 2.701.624
Kommunal- og regionaldepartementet 1.090.788 3.339.406
Kulturdepartementet 366.376 1.097.210
Kunnskapsdepartementet 1.105.925 3.345.625
Landbruks- og matdepartementet 569.360 1.453.461
Miljøverndepartementet 731.144 2.172.798
Nærings- og handelsdepartementet 291.551 808.098
Olje- og energidepartementet 369.406 1.120.996
Samferdselsdepartementet 286.727 788.804
Utenriksdepartementet 1.156.034 3.336.340

Forklaring av tallene: 

  • Sidevisninger: Antall ganger et dokument, en dynamisk side eller skjema blir lest av besøkende. Sidevisning gir andre tall enn "treff", fordi det kan registreres flere treff til hver sidevisning. 
  • Besøk: Antall besøk til regjeringen.no. Ett besøk er en serie hendelser som begynner når en besøkende leser deres første side på regjeringen.no. Besøket slutter når den besøkende forlater nettstedet og blir borte lengre enn 30 minutter (tomgangstiden).