Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

Oversikten er ikke komplett. Det arbeides med å samkjøre denne oversikten med databasen som finnes på SRU: Statlige styrer, råd og utvalg

Viser 361-362 av 362 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

  • Klagenemda for industrielle rettigheter

    Styre/råd/utvalg Nærings- og fiskeridepartementet

    Klagenemda for industrielle rettigheter er et uavhengig, domstolslignende organ som ligger under Nærings- og fiskeridepartementet, og som etter klage overprøver avgjørelsen innenfor patent-, varemerke-, og designrettigheter, samt avgjørelser i

  • Gassnova

    Styre/råd/utvalg Olje- og energidepartementet

    Gassnovas formål og hovedoppgaver å forvalte statens interesser knyttet til CO2-håndtering og gjennomføre de prosjekter som foretaksmøtet bestemmer, gi råd til Olje- og energidepartementet i spørsmål vedrørende CO2-håndtering samt å bidra til