Statlige styrer, råd og utvalg

Dette er en oversikt over informasjon om statlige styrer, råd og utvalg som departementene omtaler på regjeringen.no.

Oversikten er ikke komplett. Det arbeides med å samkjøre denne oversikten med databasen som finnes på SRU: Statlige styrer, råd og utvalg

Viser 361-362 av 362 treff.

Sorter etter: Publisert Relevans

  • IKT-sikkerhetsutvalget

    Styre/råd/utvalg Justis- og beredskapsdepartementet

    Utvalg som leverte sin utredning 3. desember 2018.

  • Klagenemnda for kvoteordningen for melk

    Styre/råd/utvalg Landbruks- og matdepartementet

    Alle vedtak som Landbruksdirektoratet fattar i medhald av kvoteforskrifta kan ein klage på til Klagenemnda for kvoteordninga.

Til toppen