Søk

Nyheter, pressemeldinger, taler og artikler, personinformasjon med mer fra tidligere regjeringer og annet utdatert innhold finner du i Historisk arkiv.

Viser 53541-53550 av 63841 treff.

Sorter: Dato Beste treff Skriv inn søkeord for å sortere på beste treff

 • Vet - AI-tiltak

  29.08.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0469

  Kommisjonsvedtak 2005/469/EF av 24. juni 2005 om endring for tredje gang av vedtak 2004/614/EF når det gjelder gyldighetsperioden for beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i Sør-Afrika...

 • Høringsnotat - Endringer i bilansvarsloven — gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.

  28.08.2006 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  August 2006 Snr. 2005/02943 Se høringsbrev 25. oktober 2006. (Saken er ferdigbehandlet).

  Status: Ferdigbehandlet

 • Høring - Endringer i bilansvarsloven — gjennomføring av femte motorvognforsikringsdirektiv mv.

  28.08.2006 Høring Justis- og beredskapsdepartementet

  Høringsfrist: 30.10.2006

  Høringsfrist: 30.10.2006 Status: Ferdigbehandlet

 • Vet - AI-tiltak

  28.08.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0194

  Kommisjonsvedtak 2005/194/EF av 8. mars 2005 om endring for fjerde gang av vedtak 2004/122/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med aviær influensa i mange asiatiske land...

 • Vet - ND-tiltak

  28.08.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0501

  Kommisjonsvedtak 2006/501/EF av 14. juli 2006 om endring av vedtak 2006/264/EF angående beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Romania...

 • Vet - embryoinnsamlingsgrupper

  28.08.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0556

  Kommisjonsvedtak 2006/556/EF av 4. august 2006 om endring av vedtak 92/452/EØF vedrørende visse embryoinnsamlings- og produksjonsgrupper i USA...

 • Vet - ND-tiltak

  28.08.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0264

  Kommisjonsvedtak 2006/264/EF av 27. mars 2006 om beskyttelsestiltak i forbindelse med Newcastle disease i Romania...

 • Vet - AI-tiltak

  28.08.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32006D0415

  Kommisjonsvedtak 2006/415/EF av 14. juni 2006 angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Fellesskapet og oppheving av vedtak 2006/135/EF...

 • Vet - AI-tiltak

  28.08.2006 Forenklet prosedyre Spesialutvalg: Matproduksjon
  Celexnr.: 32005D0744

  Kommisjonsvedtak 2005/744/EF av 21. oktober 2005 om fastsettelse av kravene til forebygging av høypatogen aviær influensa forårsaket av influensa A-virus serotype H5N1 hos mottakelige fugler som holdes i dyreparker i medlemsstatene...

 • The World Bank Group

  26.08.2006 Rapport Utenriksdepartementet

 • Side 5355 av 6385
 • Side 5355 av 6385