Tillegg til IA-avtalen 2006–2009

I perioden 2006–2009 ble det laget fem tillegg til IA-avtalen. Her finner du alle tilleggene.

I perioden 2006–2009 ble det laget fem tillegg til IA-avtalen: 

 • Alle tilleggsavtalene (PDF) 
 •  

  De enkelte tilleggsavtalene:

 • Tilleggsavtale 6. juni 2006 (PDF) 
 • Tillegg til tilleggssavtale 6. juni 2006 (PDF) 
 • Tilleggsavtale 6. november 2006 (PDF) 
 • Tilleggsavtale 15. mai 2007 - (PDF)
 • Forlenget avtale signert 24. november 2009 (PDF)
 •  

  Rapport av 24. mai 2006 fra en partssammensatt arbeidsgruppe

 • IA-samarbeidet – vi strekker oss litt lengre (PDF)
 •