Beregninger av utslipp ved PUD-behandling

Lenkene under viser departementets beregninger av brutto- og netto klimagassutslipp ved behandlingen av planer for utbygging og drift og endrede planer for utbygging og drift siden saksbehandlingen ble justert høsten 2021.