Faktaheftet 2013 - alt du trenger å vite om olje og gass

Olje- og energidepartementet har i samarbeid med Oljedirektoratet gitt ut et nytt faktahefte om norsk petroleumsverksemd, Fakta2013. Heftet gir en grundig fremstilling av petroleumsvirksomheten på den norske kontinentalsokkelen.

Petroleumsvirksomheten er Norges største næring, og har i den senere tid vært preget av høy aktivitet og stor optimisme. Norske myndigheter har rettet en aktiv og parallell innsats mot økt utvinning fra felt i produksjon, utbygging av drivverdige funn, letevirksomhet og åpning av nye områder. Selv om det er gjort flere viktige funn på norsk sokkel i de senere årene er en slik innsats nødvendig for å opprettholde fortsatt verdiskaping fra sektoren utover på 2020-tallet.

Faktaheftet 2013 inneholder en omfattende oversikt over norsk petroleumssektor OG beskrivelser av industriens struktur, regulering, lete- og driftsvirksomhet samt forskning, teknologiutvikling og miljøhensyn. Heftet inneholder også en komplett oversikt over de norske petroleumsressursene og nøkkeltall for alle felt i drift.

Trykk her for å komme til Fakta2013

Faktaheftet er blitt app
Oilfacts app-en ble lansert under ONS i august 2012. App-en var pr. januar 2013 lastet ned av 5500 brukere. Oilfacts app-en baserer seg på data fra Oljedirektoratets faktasider og faktakart. Du får informasjon om felt, utvinningstillatelser, selskaper, produksjon og aktive letebrønner, samt nyheter fra Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet.

Kartfunksjonen viser felt og aktive letebrønner, alt koblet mot relevant bakgrunnsinformasjon. Brukeren kan også benytte en innlagt søkefunksjon.

App-en inneholder også en analysedel hvor du selv kan filtrere og sortere data. Disse kan du lagre som personlige favoritter for enklere å kunne oppdatere seinere. I analysedelen kan du generere grafer.

Du kan velge mellom norsk og engelsk versjon.

App-en kan du laste ned her:
Versjonen for iPhone kan lastes ned fra www.oilfacts.no
Versjonen for Android kan lastes ned fra Google Play
Versjonen for WindowsPhone kan lastes ned fra Marketplace

Til toppen