Strømforsyning og strømnettet

Sikker og pålitelig strømforsyning er avgjørende i et moderne samfunn, og Norge har et omfattende strømnett som transporterer kraft fra produsenter til forbrukere.

I det daglige regner de fleste, både bedrifter og privatpersoner, det som en selvfølge at de alltid skal ha tilgang på strøm. Sikker og pålitelig strømforsyning er dermed avgjørende for at et moderne samfunn som Norge skal fungere ordentlig.

For å sørge for at alle får strøm når de trenger det har Norge bygd ut et omfattende strømnett som skal transportere elektrisk kraft fra produsenter til forbrukere. Strøm er en ferskvare som må brukes i det øyeblikket det blir produsert, noe som betyr at det hele tiden være balanse mellom hvor mye som blir produsert og hvor mye som blir brukt for at systemet skal fungere. Dette setter store krav til strømnettet vårt.

Statnett har som hovedoppgave å passe på at denne balansen holdes, og har det overordnede systemansvaret i Norge. De har også ansvar for å tenke langsiktig og se hvor og når det trengs store utbygginger og oppgraderinger av strømnettet.

Til sammen har Norge et strømnett på 131 000 km som er delt inn i tre hovednivåer. Distribusjonsnettet er de lokale kraftnettene som fører strømmen til der folk bor og jobber.

Regionalnettet transporterer strømmen rundt i landsdelene mens sentralnettet utgjør de landsdekkende hovedveiene i kraftsystemet.  Dette inkluderer også utenlandsforbindelsene, som muliggjør eksport og import av strøm når vi har overskudd eller underskudd i norsk produksjon.