Fakta om næringslivsgruppa

Næringslivsgruppa består av aktører fra matvarebransjen og næringslivet. Målet er å bli enige om konkrete tiltak som kan bedre kostholdet i befolkningen i tråd med kostanbefalingene til Helsedirektoratet og målene fra Verdens helseorganisasjon om reduksjon i salt, sukker og mettet fett.

Her finner du informasjon om intensjonsavtalen mellom næringslivet og Helse- og omsorgsdepartementet, samt relevante notater om arbeidet.