Markedsføring av usunn mat og drikke til barn og unge

Matvarebransjen har i samråd med myndighetene utarbeidet en forbedret selvreguleringsordning for markedsføring av usunn mat og drikke mot barn og unge.

Matvarebransjen har, i samråd med myndighetene, utarbeidet en selvreguleringsordning, og opprettet organet Matvarebransjens faglige utvalg (MFU) for å følge opp ordningen.

Helsedirektoratet representerer myndighetene i MFU.