Kosthold og ernæring

De generelle hovedmålene i ernæringspolitikken er å fremme gode kostholds- og måltidsvaner, redusere kostholdsrelaterte helseskader i befolkningen, sikre at mat og drikke er helsemessig trygg, og bidra til at kostholdet tilfredsstiller forbrukernes krav samt at maten er produsert på en bærekraftig og miljøvennlig måte

De generelle hovedmålene i ernæringspolitikken er å redusere kostholdsrelaterte helseskader i befolkningen, sikre at mat og drikke er helsemessig trygg, og bidra til at kostholdet tilfredsstiller forbrukernes krav samt at maten er produsert på en bærekraftig og miljøvennlig måte.

Ernæringsarbeidet framover er hovedsakelig knyttet opp til oppfølging av Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007-2011.

I ernæringsarbeidet tar norske myndigheter i bruk flere typer strategier og virkemidler samtidig.

Varierte tiltak

For å øke kunnskap om kosthold og helse og redusere sosiale ulikheter i kosthold brukes virkemidler som:

  • arbeid for bedre tilgang på sunne matvarer og gode rammer for måltider i barnehage, skole, arbeidsliv og fritid
  • merking av mat
  • samhandling med aktører i privat og frivillig sektor
  • generelt og målgrupperettet informasjonsarbeid
  • økonomiske virkemidler 

Myndighetene arbeider for bedre kompetanse på ernæring hos forbrukere og nøkkelgrupper innen utdanning, helse- og omsorgstjenesten og arbeidsliv.

Etater i kostholdsarbeidet

Helsedirektoratet har ansvar for  å følge og vurdere utviklingen i norsk kosthold, gi vitenskapelig baserte råd om kosthold og samarbeide med andre samfunnssektorer med sikte på å fremme folkehelsa.

Mattilsynet har ansvar for regelverk som er relevant på ernæringsområdet.

Til toppen